FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR 16. 11. 2014 – den čtvrtý

V neděli nás čekala dvě setkání. A na obou bylo možné se setkat se dvěma národními řediteli, protože i tento den s námi byl P. Jiří Šlégr a asistentky národní kanceláře PMD. První setkání v nedaleké Jistebnici na mši svaté a hned vzápětí promítání a povídání o misiích. Jistebnická farnost, pastorační asistentka paní Jana Ryjáčková a katechetka Marie Šittová již několik let tvořivým způsobem podporují činnost Papežských misijních děl, a tak bylo načase jim za všechny jejich napečené a voňavé štrúdly a koláče, za všechna přáníčka poslaná do misií, představit „naživo“ zástupce těch míst, kam jejich pomoc putuje. Doufáme, že jsme dostáli závazku, a jistebnickým se při každém našetřeném daru pro misie vybaví tvář otce Bernarda a jeho vyprávění o zambijských bohoslovcích.

Odpoledne nás dovedlo do města Pacova, a to na zámek. V krásně opraveném Zámku/Městské knihovně/Muzeu Antonína Sovy – co si vyberete, vše platí o jedné a té samé budově, jsme se setkali s pacovskými farníky, obyvateli Pacova a členy klubek z okolí. Přijali jsme tak milé pozvání vedoucí pacovského Misijního klubka paní Milady Vybíralové a P. Jaroslava Šmejkala. Ten nám na úvod vyprávěl, jak to všechno v Pacově začalo. Vše totiž začalo tak, že otci Šmejkalovi v sobotu před Misijní nedělí spadla v zákristii na hlavu zapomenutá výstava Zambie. A události nabraly spád. Výstavu na Misijní neděli instaloval a vzápětí k němu dorazila informace, že by Pacov mohl uvítat P. Bernarda ze Zambie, na čež se nedalo říct nic jiného než „ano, velmi rádi“. Jako na mnoha místech, kde jsme se dostali i k tomu, že otec zazpíval, i v Pacově zazněla krásná písnička Pane, my jsme Tvé děti. Po téměř tříhodinovém promítání, vyprávění a vyptávání jsme už skoro nemohli mluvit, myslím, že otec Bernard  a otec Jiří určitě.

Den jsme opět zakončili na Klokotech a otce Bernarda předali do dobrých rukou otců oblátů. IMG_8820 IMG_8824 IMG_8826 IMG_8827 IMG_8832 IMG_8836 IMG_8840 IMG_8845 IMG_8848 IMG_8860

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio