FB twitter YouTube

Návštěva bohoslovců ze Zambie – den první

Dnešní den je výjimečný, je čtvrtek 26. června a my přijíždíme v ranních hodinách do sluncem zalité Prahy. Město se teprve probouzí do nového dne. My už se nemůžeme dočkat, až přivítáme tolik očekávanou návštěvu ze Zambie, přesněji ze semináře sv. Dominika v Lusace. Mladí studenti kněžství jmenovitě: Benjamin Mwanza, Cosmas Harrison Banda, Cedrick Mweshi, Benson Benny Phiri, Gerald Daka, Clinton Chota v doprovodu rektora semináře P. Dennise Phiri přijali pozvání Národní kanceláře PMD v ČR. Zde by měli strávit 11 dní. Přijeli do České republiky podpořit program na pomoc chudým bohoslovcům v tomto zambijském semináři. Jejich návštěva je dobrou příležitostí k osobnímu setkání nejen s dárci, ale i s širokou veřejností. Přivítali jsme se na nádraží Florenc v Praze. Nebyly na nich znát známky únavy, dle jejich sdělení ani cesta se všemi přestupy na vlaky a autobus nebyla náročná a proběhla hladce. Naopak, s úsměvem na tváři a několika málo zavazadly jsme se „poskládali“ do 2 osobních vozů a přesunuli do působiště Šedých sester III. řádu sv. Františka na Praze 1. V místní kapli nás mile překvapilo, že jedna ze sester držela v ruce misijní růženec a modlitbou vše v kapli „jistila“. Po snídani a krátkém odpočinku se mladí bohoslovci začali chystat na mši svatou. Své hudební nástroje, africké bubny, pro lepší zvuk nejdříve nahřáli nad sporáky v kuchyni kongregace. V kostele sv. Bartoloměje pak doprovodili mši svatou v 11.30 hodin svými nástroji a osobitým zpěvem. Po mši jsme si mohli ještě poslechnout jejich další chvalozpěvy, besedovat o strastech i radostech kněžství a hlavně nám přiblížili své životy v semináři. A právě svědectví jednoho z nich, P. Dennise Phiri, lze shlédnout v dokumentu s názvem „Dennis – cesta kněze“ na našich webových stránkách: Do kostela sv. Bartoloměje přišla i diecézní ředitelka PMD za plzeňskou diecézi Miriam Svobodová. Mezi návštěvníky docela zaplněného kostela byl i malý František, který se šibalsky přibližoval k našim hostům a skrýval něco ve svých dlaních. Až po několika minutách dlaně poodkryl a postupně každého podaroval bonbónem, což přítomní odměnili potleskem. Františkovi není misijní téma vůbec neznámé. Mají totiž doma u Poustků rodinné Misijní klubko a ze svých úspor „Misijní bonbónek“ se rádi dělí s potřebnými v misiích. Právě Františkovi rodiče ochotně zajišťovali odvoz bohoslovců po Praze. Mnoho přítomných patřilo svým členstvím do Papežských misijních děl a byli velice rádi, že se mohou misií přímo „dotknout“. Po vydatném obědě jsme se vydali na malou prohlídku Prahy a zavítali na Karlův most. Všechno je tu pro naše hosty nové. Určitě i jídlo a způsob, jak se co a s čím na talíři kombinuje… Před odjezdem z Prahy nám ještě Šedé sestry III. řádu sv. Františka nabalily bohatou svačinu a my se pomalu chystali k odjezdu. Jeden z bohoslovců toužil získat sošku Pražského Jezulátka. Netrvalo dlouho a místní sestra Ludmila jich přinesla celou hrst, takže si i tento náš „poklad“ odváží hosté do Afriky. Čekala nás asi tři a půl hodiny trvající jízda do kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Po cestě dlouhé 269 km jsme byli sestrami vřele přivítáni a po zabydlení jsme dostali kvalitní večeři. Při ní jsme živě debatovali a probírali události uplynulého dne. Naše dojmy jsou plné nadšení, že se nám podařilo takovou akci v České republice uspořádat. Díky Bohu se první den velmi vydařil a my jdeme odpočívat. Všechny Vás moc prosíme o modlitby pro celou naši výpravu a požehnání následující cesty po ČR. Děkujeme všem za jakoukoliv podporu!!! P. Jiří Šlégr

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio