FB twitter YouTube

Návštěva 2013 – den třetí

12. listopadu 2013: Třetí den návštěvy přivítalo otce Bernarda slunečné ráno. Pěkné počasí naštěstí vydrželo celý den. Po poledni navštívil P. Bernard Národní kancelář PMD, kde se seznámil s pracovníky. Mezi dárky, které si z kanceláře odnášel, bychom našli např. několik desítek obrázků a vystřižených zvířátek od dětí – krokodýly, sovy apod. Radoval se též z českého krtečka. Při společném obědě přítomným P. Bernard vyprávěl, jak první místní domorodý zambijský kněz, vysvěcený ve 40. letech 20. století, chodil do školy (semináře) téměř dva tisíce kilometrů, protože blíže žádná možnost nebyla. Zavzpomínal i na své dětství a výchovu, kdy tatínek učitel všechny své děti vychovával podle třech zásad: pravidelná účast na nedělních bohoslužbách, pečlivá příprava do školy a práce na udržení chodu domácnosti, zahrady apod. I o víkendu byl např. Bernard od svého tatínka zkoušen z probírané látky ve škole. Hrát si mohl jít až po splnění svých povinností. Všechny tyto zásady dětem doma pomáhaly připravit se na nelehký život. Sám jejich tatínek zažíval náročné situace, kdy musel ještě jako mladý student docházet do internátní školy 2 týdny pěšky. Po cestě přespával, kde se dalo, přivydělával si na jídlo nádenickou službou a domů se mohl podívat třeba jen jednou za rok. Dosažené vzdělání a umění přežít i v náročných podmínkách mu bylo skvělým základem pro život.

Odpoledne byla na programu cesta do Jilemnice. V podvečer se  v kostele sv. Vavřince zúčastnil mše svaté, na které ho přivítal místní vikář P. František Mráz. U oltáře byl též jáhen za sousedního Studence František Horáček. Na mši svatou a následující besedu přišla celá řada lidí i z okolních farností. Jakmile začal otec Bernard zpívat a hrát na buben africké písně, vycházeli lidé z lavic, aby mu byli co nejblíže, a mohli si jeho umění co nejvíce vychutnat. Postupně mizely také misijní materiály, protože lidé si odnášeli filmy, pexesa a časopisy, ve kterých se o misiích pojednává. Až kolem deváté hodiny večer odcházeli poslední účastníci. Z reakcí řady přítomných byla vidět radost a nadšení pro misie, které P. Zulu v mnoha srdcích rozzářil.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio