FB twitter YouTube

Ugandský ředitel v ČR – den sedmý

Sobota 25. května

Ráno jsme si mohli trochu pospat a pak se těšit na kvalitní snídani, kterou pro nás Zehnalovi přichystali. Protože Jana je katechetkou z povolání, bavili jsme se o nejrůznějších metodách katecheze. Došlo i na názornou ukázku, kdy Jana za použití drobných rekvizit P. Philipovi ukazovala příběh Adama a Evy. Národní ředitel si ji chtěl odvézt do Ugandy, aby tam učila jejich katechety. Protože jsme již opět začínali mít zpoždění, nedalo se nic dělat a museli jsme se loučit. Tentokrát jsme vyrazili směrem na Prahu, kde nás s pozdním obědem čekala boromejka a ředitelka PMD pro pražskou arcidiecézi, sestra Angelika Pintířová, SCB. Národní ředitel z Ugandy mohl na vlastní oči vidět toto krásné místo sester boromejek spojené s nemocnicí pod Petřínem. Bůh k nám byl velmi laskavý, protože déšť, který nás z Vyškova až do té doby doprovázel, ustal právě ve chvíli, kdy jsme vycházeli ven na prohlídku Prahy. Sestra Angelika se nás jako znalý průvodce ujala a vedla nás směrem ke katedrále a na Karlův most. Byli jsme rádi, že jsme viděli procházející se apoštoly na orloji Staroměstské radnice a všimli si i smrtky, která vše svým zvoncem zahájila. Houslista a další dvě postavy boháčů na orloji v úrovni smrtky na ní nesouhlasně kývali, že jich se smrt, spojená se zvukem zvonu, netýká. Smrtka však jim na to neskočila a stála si za svým. Na tento detail a spoustu dalších pražských „specialit“ nás při procházení Prahou upozorňovala naše průvodkyně sestra Angelika.

Národní ředitel PMD z Ugandy se mohl pomodlit u sv. Jana Nepomuckého, dotknout se místa na Karlově mostě, odkud byl tento světec hozen do Vltavy. Vzpomínal také na kardinála Tomáška a další dějiny spojené s totalitním režimem. Sám zažil, že měli v Ugandě modlitbu, kde se modlili za pád komunizmu ve světě. Mohl se přesvědčit a děkoval Bohu, že tyto modlitby byly vyslyšeny. Večer na nás již čekaly sestry karmelitky, které se o nás postaraly jako pravé misionářky.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio