FB twitter YouTube

Ugandský ředitel v ČR – den čtvrtý

Středa 22. května

I další den byl na horách velmi krásný. Ráno jsme sice naměřili jen asi 3 °C, ale to ještě P. Philip ven jít nemusel. Pak se brzy ukázalo hřejivé slunce. Dopoledne se neslo v duchu balení a příprav na další cestu. Ugandský národní ředitel si však ještě stihl prohlédnout národní kancelář PMD, debatoval s pracovníky a vyprávěl, jak to chodí u něho v ugandském národním centru PMD. Misijní asistentky, sestry Benedikta a Emanuela, připravily tradiční český chutný oběd, při kterém jsme též řešili, co mají naopak v Ugandě lidé obvykle k jídlu. Dozvěděli jsme se, že i tam se jídelníček v závislosti na odlišných regionech velmi různí. Najdeme tam však jistě banány na vaření, kasávu, rýži, špenát, buráky a spoustu druhů zeleniny a čerstvého ovoce. Maso však jen na velké svátky. Posilněni obědem jsme se rozloučili a vydali na cestu 300 km dlouhou.

Cílem byla Kroměříž, kde nás velmi ochotně přivítali v 18.00 na studentské mši svaté, v kostele sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí. P. Philip povzbuzoval mladé studenty, aby se nebáli vydat do Božích služeb. Ptal se, zda je pro důležitější minulost s důležitými zkušenostmi, budoucnost s nádhernými ideály nebo žitá přítomnost, ve které je nutné dělat rozhodnutí. Zmínil, že i v Africe je dnes pro mladé lidi čím dál tím těžší zavazovat se na celý život pro manželství či k duchovnímu životu. Kdo to však s Boží pomocí dokáže, může se stát pravým služebníkem a žít plně přítomnost. Po mši svaté následovala beseda, které se zúčastnila také jedna místní dívka. Ona byla mezi těmi, kdo právě v Kroměříži před devíti lety přivítali asi třicetičlennou skupinu ugandských černoušků s doprovodem. Tehdy však byla mezi nejmladšími školáky. P. Philipa její otázky na osud dětí – návštěvníků z Ugandy a situaci v Ugandě velmi zajímal. I další série dotazů během besedy ukázala upřímný zájem o misie spojené s Ugandou. Nesmím zapomenout zmínit pohostinnost kláštera Milosrdných sester svatého Kříže, protože právě tam se nás ochotně ujali, my se mohli posilnit a v pozdních večerních hodinách jít do hajan. Velkou zásluhu na dobré organizaci a přípravě misijního dění v Kroměříži měla sestra Luisa Stanislava Ščotková, diecézní ředitelka PMD pro olomouckou arcidiecézi.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio