FB twitter YouTube

Misijní cesta do Keni (7. díl)

Dnes ráno před půl osmou se s námi rozloučil náš šofér, pan rektor ze semináře Tindinyo, protože se vydal na zpáteční šestihodinovou cestu, aby stihl oslavit s bohoslovci večerní bohoslužbu. Na každém kroku zde vidíme, jak se o nás ochotně starají. Ráno se také vysílal vstup na Radiu Proglas, který jsme připravili včera večer. Misu Chrismatis, při které se světí oleje a kněží obnovují své sliby, jsme prožili v katedrále Svaté rodiny v arcidiecézi hlavního města Nairobi. Bylo hezké vidět, jak se do prostorné katedrály schází na 300 kněží a další stovky řeholníků, řeholnic a laiků. Kardinál John Njue, arcibiskup Nairobi, kterého světil na biskupa kardinál Josef Tomko, při mši svaté připomněl, že kněží nejsou soukromí pracovníci, napatří sobě, ale kněžským svěcením se stávají Božím vlastnictvím. Na konci zazpíval ve svahilštině píseň NI BARAKA KUTO KA, při které celá katedrála tleskala, protože se zpívalo o požehnání pro všechny přítomné. Samozřejmě, že na samém konci písně nezapomněl typicky africky zavýskat. Měli jsme úžasnou možnost se s panem kardinálem setkat, poobědvat asi 2 metry od něho a natočit s ním rozhovor. Mám všechny u nás od něho pozdravovat a poděkovat za velkou pomoc, kterou naši dobrodinci prostřednictvím PMD do Keni posílají. Potkal jsem zde také kněze, člena misionářů Afriky, který zde působí již přes 50 let. Po cestě do katedrály velmi zajímavě povídal a překládal mi alespoň něco ze svahilštiny, ve které se v Keni často zpívá. Našel si na nás čas i místní apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo, jenž nás všechny překvapil svou dobrou češtinou. Před 20 lety totiž pracoval asi 3 roky na nunciatuře v Praze.

Stihli jsme navštívit novou budovu arcibiskupství, kde má sídlo i arcidiecézní kancelář PMD s ředitelem a koordinátorem pro Papežské misijní dílo dětí. Dověděli jsme se, že počet dětí – členů v Misijním díle dětí – snad nejde ani spočítat, protože jsou téměř v každé farnosti. Jejich úkolem je mimo jiné asistovat při slavení mše svaté, tancovat liturgické tance, číst čtení a pomáhat potřebným. Například při každoroční lednové bohoslužbě s kardinálem v katedrále se jich sejde několik desítek tisíc a vždy mají za úkol s sebou něco donést pro chudé děti. Tímto způsobem se nashromáždí potraviny, oblečení i finance pro děti v bídě, pro lidi postižené povodněmi apod. Papežská misijní díla a misijní výchova zde mají pevné místo ve formaci dětí. Každé škole a farnosti se doporučuje děti a mládež do misijních aktivit Díla dětí zapojovat.

Odpolední obřady Zeleného čtvrtku jsme zažili v nedaleké farnosti, kam jsme však kvůli silnému provozu a zácpám jeli skoro hodinu. Bohoslužba trvala přes hodinu a půl, kostel byl plný. Místní mladý a velmi oblíbený kněz s lidmi tancoval. Samozřejmě, že myl 12 mužům nohy. Děti vydržely nezlobit a dozvěděl jsem se, že tam mají na 70 ministrantů, kteří se musí ve službě střídat. Ministrují zde i dívky. Když jsou asi každé 2 až 3 roky křty dospělých, bývá pokřtěno na 250 lidí a biřmování obvykle přijme 200 až 300 lidí. Kromě toho se zde křtí každé 3 měsíce asi 60 – 70 dětí. Když jsme místnímu knězi, který je zároveň arcidiecézním kaplanem pro PMD, předali několik dárků z ČR, měl velkou radost. Kromě sladkostí a misijních filmů ocenil ručně vyráběnou svíčku s misijními barvami od diecézní ředitelky královéhradecké diecéze Broni Halbrštátové, která nám jich na cestu připravila plnou krabici. I dnešní den utekl jako voda. Abychom se připravili na zítřejší mnohahodinové oslavy Velkého pátku, musíme jít spát. Děkujeme všem, kdo na nás myslí, je to moc znát!

kena2014_IMG_4338 kena2014_IMG_4262 kena2014_IMG_4202 kena2014_IMG_4200 kena2014_IMG_4148 kena2014_IMG_4121 kena2014_IMG_3992 kena2014_IMG_3980

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio