FB twitter YouTube

Misijní cesta do Keni (6. díl)

Už se přiblížilo poslední ráno, které jsme strávili v semináři Tindinyo. Posilněni společnou modlitbou, adorací, mší svatou a po zpěvu státní hymny, kterou bohoslovci 2x týdně zpívají před vatikánskou a keňskou vlajkou (text hymny je totiž také modlitba) u kostela, jsme se vydali na více než 400 km dlouhou cestu zpět do Nairobi. Vezl nás sám otec rektor, který nás doprovázel i na 2 místa spojená s Českou republikou.

Viděli jsme 2 nově postavené třídy mateřské školky, na které dárci z naší vlasti věnovali finanční prostředky prostřednictvím Papežského misijního díla dětí. Sestra Rosemary z kongregace Our Lady of Assumption nám vysvětlila, co všechno s malými dětmi dělají. I tyto nejmenší jsou členy Misijního díla dětí a zazpívaly nám misijní hymnu. V Diecézi Eldoret, kde se nachází i druhé námi podporované středisko, nás překvapily příběhy, které jsou s ním spojeny. Mezi dětmi, kterým se dostává nejzákladnější pomoc, jídlo a léky, je mnoho sirotků, nemocných AIDS a velmi chudých lidí. V tomto dispensariu jsou i svobodné či opuštěné matky s dětmi, které se zde učí základním návykům a péči o děti. Nemoc AIDS, násilí po nedávných volbách a bída všeho druhu zde způsobila rozpad mnoha rodin. Vedoucí tohoto střediska, sestra Susan z kongregace Mary Immaculate Sisters of Nyeri, nám přibližovala bolestné příběhy spojené s utrpením dětí, kriminalitou, bídou, nemocemi ale i s nadějí, kterou právě jen Bůh sám může do místních bezvýchodných situací dát. Je to skutečně dobrý pocit a velká radost vidět, jak je naše pomoc dobře využívaná a že děti, o které se místní řeholní sestry starají, jsou opravdu v dobrých a laskavých rukou.

Nakonec jsme se dostali až do Nairobi, a to kolem 20:00, kde na nás čekala teplá polévka, večeře a asistentka Maria z místní Národní kanceláře PMD. Vzhledem k tomu, že i při této cestě jsme jeli kolem dopravní nehody, hned po příjezdu jsme ještě v autě poděkovali Bohu za šťastný a bezpečný noční návrat.

kena2014_IMG_3631kena2014_IMG_3762kena2014_IMG_3797kena2014_IMG_3773kena2014_IMG_3867kena2014_IMG_3906kena2014_IMG_3921

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio