FB twitter YouTube

Misijní cesta do Keni (4. díl)

Obávaní komáři vyrazili do útoku téměř v zápětí poté, co jsem ulehl do postele, ale naštěstí nepronikli přes ochranou moskytiéru. Zato však vytvářeli poněkud zvláštní melodii, která nebyla pro spánek moc příjemná. Protože bohoslovci začínají své modlitby již od 6:00, snažili jsme se k nim připojit, jak každý z nás mohl. Ranní program v kapli začíná výstavem Nejsvětější svátosti a hodinovým tichem, do kterého občas zaznívaly úryvky z Písma svatého, jak je bohoslovci různě po kostele přednášeli z lavic. Každou větu 2x zopakovali a nechali vyznít do ticha. Od 7:00 byla ranní modlitba breviáře a kolem 7:20 mše svatá. Pan rektor rozhodl, abych byl hlavní celebrant, tak jsem i přes obavy, jestli mi budou seminaristé rozumět, děkoval Bohu za tuto vzácnou příležitost.

Dopoledne jsme se po vydatné snídani vydali na návštěvu školního vyučování. Pokoušeli jsme se připojit na internet, ale nešla elektrika, takže jsme museli počkat. Poměrně časté výpadky elektriky komplikují místní studium, protože bohoslovci dnes například nemohli mít hodinu, ke které potřebovali počítač a data projektor. Stále mi zůstává v mysli to, co nám včera večer říkal pan rektor v kapli. Vysvětloval, že letos měli opravdu velmi málo financí na zajištění chodu semináře. Proto se se všemi sešel a vysvětloval, že bude muset asi studenty poslat domů a seminář zavřít. Nakonec se společně dohodli na zajištění „krizového plánu“, byl vyhlášen půst, řada lidí se zřekla finanční podpory a studenti se ještě víc snažili vlastní prací na poli a přilehlé farmě zajistit co nejvíc produktů pro vlastní kuchyň. Nikdo tedy nemusel studium kvůli nedostatku peněz ukončit a to i díky další pomoci, kterou semináři poskytli štědří dárci. Jsem rád, že také z naší vlasti právě do tohoto místa putuje tolik potřebná pomoc.

Odpoledne jsme věnovali focení postupně všech bohoslovců, podařily se i společné fotky po třídách a diecézích. Viděli jsme bohoslovce v akci, jak totiž pečují o ryby v místním asi 1 měsíc starém bazénu. Část z nich bude pro kuchyň a zbytek na prodej. Takto kromě pěstování banánů, čaje, zeleniny, ovoce a chovu prasat, kuřat, krav přispívají k soběstačnosti a šetří náklady. Bylo hezké vidět, jak se bohoslovci o toto všechno za přispění místních dělníků starají.

kena2014_IMG_2629 kena2014_IMG_2329

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio