FB twitter YouTube

Misijní cesta do Ugandy 2013 (5. díl)

Středa Svatého týdne 27. 3. 2013

Dnešní ráno jsme začali v 7.15 společnou mší svatou v kostelíku, kam každý den bohoslovci chodí čerpat duchovní sílu a inspiraci. Schází se zde na bohoslužby a také na ranní a večerní modlitbu, modlí se zde i před spaním. Studenti nás překvapili, protože jako doprovod ranní mše jich asi pět zahrálo na „adungu“ – což je nástroj podobný harfě; slyšeli jsme i housle, flétny, elektrofonické varhany a samozřejmě nejrůznější perkuse domácí výroby. Bylo krásné vidět bohoslovce v černých klerikách, jak zaplňují lavice do posledního místečka a s radostí slouží Bohu. Protože na nás v 9.00 čekal biskup diecéze Fort Portal, Mons. Robert Muhiirwa, vydali jsme se k němu na audienci, během které jsme mu předali některé dárky. Byla to např. přáníčka pro děti v diecézi, misijní kalendář PMD, Pražské Jezulátko, obrázek Panny Marie a nechyběl ani med ze Špindlerova Mlýna. Pan biskup nám během rozhovoru vysvětloval, že má v diecézi jen asi 50 kněží, kteří musí obstarat na 1 milion věřících. Pomáhají jim v tom dvě místní řeholní kongregace a okolo 1 800 katechistů, kteří jsou pravou rukou kněží. Katechisté vedou každou neděli bohoslužby slova, kážou, připravují na svátosti, vyučují katechismus a pohřbívají.

Dnes jsme také viděli bohoslovce při studiu, při práci na zahradě a jak tráví volný čas. Mohli byste si s nimi zahrát třeba dámu, fotbal, volejbal, košíkovou a tenis. Během natáčení rozhovorů ale též z osobních setkání se dozvídáme o chudobě a problémech, které zde musí řešit. Vrcholem dne bylo kulturní vystoupení (nachystané speciálně pro nás!) plné tanců a zpěvů na otevřené ploše semináře. Protože zde spolu studují muži z nejrůznějších koutů Ugandy, mohli jsme vidět opravdu pestrou přehlídku místního kulturního bohatství. Dokonce jsme si i my s nimi zatancovali, což přítomné příjemně pobavilo. Božím dárkem z nebe byla duha, jež přikryla celý seminář právě nad místem, kde představení probíhalo. Čím déle v semináři jsme, tím více se upevňujeme v přesvědčení, že právě tento seminář naši pomoc potřebuje, dobře ji využívá a sám se na zajištění chodu všemožně snaží přispět vlastní spoluúčastí. Jak tato spoluúčast „chutná“, jsme vyzkoušeli např. při obědě a večeři, protože řada surovin je výsledkem práce seminaristů.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio