FB twitter YouTube

Generální shromáždění Papežských misijních děl – audience u papeže Františka

IMG_8251Dnes, 17. května 2013, jsme měli úžasnou možnost se setkat se Sv. otcem Františkem. V aule nás bylo asi 200, z toho většina národních ředitelů Papežských misijních děl z celého světa. Vůbec nevadilo, že jsme museli časně ráno vstát a odjet na určené místo do Vatikánu. Několik hodin jsme čekali na chvíli, která se nedá zapomenout. Sv. otec přišel svižným krokem a opravdu milým úsměvem nás přítomné přivítal. Našim jménem ho jako první pozdravil prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni. Potom dostal slovo papež František. Nejdříve mluvil „spatra“, potom sáhl rukou do kapsy pod kleriku, aby si vytáhl brýle. Bylo vidět, že nás všechny „vidí“ a chce naslouchat. Sv. otec zdůraznil, že Papežská misijní díla hrají hlavní roli v celosvětové misijní činnosti. Světové misie jsou základem a nejen jakýmsi doplňkem v životě církve. Ve své řeči citoval slova Pavla VI., že misionáři nemají být smutní a skleslí, ale naopak, mají šířit radost a naději všude kolem sebe.

Nikdo z přítomných nevěděl, jestli bude možné, aby se všichni s papežem osobně pozdravili. Poslední roky to bylo dovoleno jen asi deseti či dvaceti ředitelům. Začaly se ale dít změny a jedna řada za druhou byla k papežovi pouštěna… Asi též kvůli dalšímu programu papeže se snažili někteří z organizátorů poslední skupinu lidí, která chtěla pozdravit Sv. otce, zastavit a už je posílali sednout. Když to Sv. otec zjistil, udělal gesto, které bylo oceněné dlouhým aplausem: pokynul s klidem rukou a dal těm zbývajícím lidem znamení, aby k němu také přišli.

Obrovskou radostí a milým překvapením bylo tedy i pro mě, že jsem se mohl osobně setkat s člověkem, který zde ve světě zastupuje Krista. Vyřizoval jsem mu pozdravy za celou Českou republiku, že na něho myslíme a máme ho rádi. Předal jsem mu jako dárek aktuální Misijní kalendář – Zambijský bambo, a bylo vidět, že mu udělal radost. Když se tedy teď budu dívat na kalendář doma, bude to též s vědomím, že i papež ho má u sebe…! Nakonec se na mě Sv. otec podíval a poprosil mě: „Modli se za mě!“ Samozřejmě, že jsem se i dosud za něho modlil, ale teď se o to budu snažit s ještě větší chutí. Věřím, že mi v tom pomůžete!

Prozradím Vám, co Sv. otec řekl ještě několika mým dalším kolegům. Mexičané ho zvali k sobě a vyřizovali: „Panna Maria z Guadalupe se na Vás těší v Mexiku!“ Papež na to řekl: „Vyřiďte ji, ať mě ochraňuje!“ Na Kubu vzkázal: „Vydržte, buďte pevní!“ A do Porto Rika vzkázal: „Pracujte dál pro misie!“ Jako jisté znamení přítomnosti Ducha Svatého během setkání s papežem chápu i dar radosti, kterou papež rozdává. Opravdu nebyl nikdo, kdo by od papeže odcházel smutný. I dlouhou dobu potom jsme si všichni vyprávěli, jaké to bylo úžasné. Právě to bylo důvodem těchto mých několika řádků.

P. Jiří Šlégr

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio