FB twitter YouTube

Zahradní slavnost v Milonicích u Vyškova

WP_20140824_008

Letošní předposlední víkend v srpnu byl v Milonicích na Vyškovsku již po osmnácté vyhrazen Zahradní slavnosti. V souladu s církví vyhlášeným Rokem rodiny byla i zdejším hlavním tématem rodina. „Šťastná rodina není ničím jiným než předčasným nebem“, hlásal již počáteční páteční program. Na své si mohly přijít všechny generace. Soutěžilo se, promítaly filmy, hrálo divadlo, opékaly špekáčky, oči se mohly kochat při ohňostroji, duše při bohoslužbách či hudebních vystoupeních. K účasti byla pozvána i Papežská misijní díla. Pro přítomné byla nachystána beseda s národním ředitelem PMD P. Jiřím Šlégrem s názvem Rodina v misiích, tematická Misijní výstava a nabídka misijních materiálů. Vrcholem programu byla nedělní mše svatá, při níž pozvaní kněží i farníci z okolních vesnic pozorně vyslechli kázání prokládané zkušenostmi ze života v misijních zemích v podání P. Šlégra. Bohoslužbu za varhanami doprovázela diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi Mgr. Jana Zehnalová, četnými informacemi u stolku s materiály oplývala asistentka národní kanceláře PMD Lenka Nováková.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio