FB twitter YouTube

Vzdělávací akreditovaný program Děti pomáhají dětem

Papežská misijní díla zvou na jednodenní seminář misijního vzdělávacího programu Děti pomáhají dětem, který je akreditován Ministerstvem školství. Program je určen především pro učitele/učitelky základních škol, vychovatele/vychovatelky a pedagogy volného času, speciální pedagogy a katechetky/katechety, zúčastnit se ho však mohou i další zájemci.

Cílem programu je seznámit děti s životem jejich vrstevníků v různých zemích a přiblížit jim potřebu vzájemné pomoci v dnešním globalizovaném světě. Má také umožnit dětem zamyslet se nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré pro jedince i pro společnost a mají křesťanské kořeny. Děti základních škol mají prostřednictvím programu realizovaného absolventy semináře možnost seznámit se interaktivním způsobem s aktuálními tématy v návaznosti na výukové programy ve školách. Předpokládáme, že program přispěje k posílení vědomí o jedinečnosti a potřebnosti každého člověka, bez ohledu na národnost, barvu pleti, či náboženskou příslušnost. Absolventi získají na závěr osvědčení, na základě kterého budou moci program realizovat. Seminář je poskytován zdarma.

Zájemci, kteří by se chtěli seznámit a zapojit do vzdělávacího programu, se mohou přihlásit v Národní kanceláři PMD.

Nejbližší termíny seminářů:

  • Špindlerův Mlýn 7. 6. 2014, Eljon, kontakt – viz přiložený letáček Misijní víkend

IMG_9536

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio