FB twitter YouTube

Setkání koordinátorů pastorace povolání na Velehradě

„Dějinami každého povolání jsou dějiny lásky mezi Bohem a člověkem.“

Ve dnech 27. – 30.1. 2014 se na Velehradě uskutečnilo již VII. celostátní setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR. Tématem Zralost není luxus, ale podmínka života „v plnosti“ provázela psycholožka SM. Dominika Konečná, OSF a P. Norbert Žuška, OCarm. Účastníkům nabídli nejen odpověď na otázku Jak konkrétně pomoci druhým orientovat se v sobě, ve vztazích k druhým a k Bohu, ale snažili se nastavit zúčastněným jejich vlastní vnitřní zrcadlo v práci se sebou samým, svými emocemi a zralostí, aby byli schopni aktivně naslouchat druhým a duchovně je doprovázet.

Papežská misijní díla tentokrát zastupovala Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi, která informovala přítomné o činnosti PMD a akcích, při nichž se setkávají děti, mládež i dospělí nejen se sebou navzájem, ale i s Bohem a jeho vůdčí úlohou v životě křesťana. Na základě nabízených misijních materiálů si přítomní mohli udělat obrázek i o aktivitách PMD přesahujících hranice země.

Vyústěním čtyřdenního setkání bylo vytvoření diecézního týmu koordinátorů PP – zatím v brněnské diecézi, který se bude nejméně 2x ročně setkávat. Jeho posláním bude vzájemné informování o pořádaných akcích, jejich propojování a spolupráce všech zúčastněných. Tým je otevřený pro zástupce všech řádů, kongregací a církevních institucí, které se zabývají problematikou pastorace povolání.

Jana Zehnalová

01-Velehrad-PP-14_1 11-Velehrad-PP-14_1 17-Velehrad-PP-14_1 18-Velehrad-PP-14_1 21-Velehrad-PP-14_1 23-Velehrad-PP-14_1 35-Velehrad-PP-14_1

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio