FB twitter YouTube

Radostné slavení v Letohradě – Orlici

S dětmi z Misijního klubka a jejich maminkami jsme se všichni na slavení Misijní neděle nejen moc těšili, ale také na pravidelných setkáních připravovali. Seznámili jsme se s dopisem Národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra a s poselstvím papeže Františka k tomuto dni, chystali jsme dary i převleky do obětního průvodu a nacvičovali hudební doprovod ke mši svaté. Moc rádi zpíváme Hymnu Papežského misijního díla dětí, jejíž slova nás doslova berou u srdce a také písničku Děti v Africe. Tou jsme celou slavnost ukončili a k tanci, který píseň provázel, se přidaly i maminky.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a PMD podporují svými modlitbami a dary!  Měli jsme z celé neděle velikou radost, o kterou se s Vámi chceme podělit alespoň skrze přiložené fotografie!
Monika Vychytilová
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio