FB twitter YouTube

První setkání Misijních klubek pražské arcidiecéze

radostné hryPrvní Arcidiecézní setkání Papežského misijního díla dětí se uskutečnilo 1. června v Kladně. Hlavním cílem bylo vzájemné seznámení děti z různých koutů diecéze a prohloubení misijního ducha. Duchovní podporu tomuto setkání poskytovaly sestry z Karmelu na Hradčanech.

Sešlo se celkem 39 dětí z Misijních klubek z Nymburka, Benešova, Říčan, Prahy – Petrovic a Dejvic a samozřejmě z Kladna. Začínali jsme mší sv. v kostele sv. Mikuláše ve Švermově, který letos slaví 100 let od svého posvěcení. Hlavním celebrantem byl P. Poříz, karmelitán ze Slaného, a se svou výpravou přijel též P. Krajl z Nymburka.

Po mši sv. s následnou katechezí P. Poříze jsme se přesunuli na faru, kde se všichni posilnili také na těle a trochu jsme se vzájemně seznámili. Děti si vylosovaly svou barevnou skupinu a ke každé byl přidělen „anděl strážný“, jenž ji pak dále doprovázel. Seznámili jsme se také s cestou ke křesťanské víře místního rodáka podle dokumentu J. Jágr stále na vrcholu.

Dalším bodem programu bylo putování Kladnem až na náměstí do kostela Nanebevzetí P. Marie. Začali jsme biblickým tancem vyjadřující naši radosti ze života s Pánem a vyrazili do deště. Cestou jsme se seznámili s historií i současností Kladna a všímali jsme si, jak žité křesťanství ovlivňuje i ostatní život. Původně jsme měli naplánovaná po cestě různá stanoviště, abychom si mohli prověřit i procvičit důležité zdatnosti misionáře. Nebe nám však navzdory všem modlitbám posílalo vytrvalé proudy vod, a tak jsme si jen vyzkoušeli schopnost vzájemné spolupráce zjištěním, zda je dvojice schopna projít určenou trať i pokud jsou sousedící nohou přivázáni k sobě a také jestli celé družstvo, spojené podobně jako důlní vozík, dojede bez úhony do cíle. Nejdůležitější nebyl čas, ale žádné karamboly.

v pláštěnkách...Nejvíc ze všeho nás však prověřilo počasí, protože více než pětikilometrová cesta v dešti ulicemi města i lesní pěšinou, do kopce i z kopce žádala velkou vytrvalost. V závěru jsme se potkali se sv. Janem Nepomuckým na nové kašně na pěší zóně a také se sv. Florianem v nedaleké kapli. V cíli nás čekal P. Neliba – místní farář, provedl nás kostelem a udělil nám požehnání na cestu domů.

V průběhu dne se všichni účastníci navzájem výborně „promíchali“. Jak se zdálo, všichni odjížděli domů v dobré náladě a i po cestě zpět byli plni elánu a pokud mám zprávy ani nikdo neonemocněl, takže modlitby za setkání byly vyslyšeny.

SM. Angelika, arcidiecézní ředitelka PMD

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio