FB twitter YouTube

První Moravské klubkování v sobotu 26.4.2014

Přes nepříznivou předpověď meteorologů se ve slunečném sobotním dopoledni sjela na historicky první Moravské klubkování do Olešnice asi stovka malých misionářů s dospělým doprovodem.

Záhy se dostavil i národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr, aby v komentovaném promítání a besedě představil život na misiích. Po nasycení mysli bylo potřeba nasytit i tělo. Na faře čekala na přítomné vynikající gulášovka, spousta buchet, zákusků, obložených chlebů a dalších dobrot od hodných kuchařek. Takto posílená Klubčata  pak vyrazila na plnění úkolů.

Téměř v předvečer svatořečení dvou papežů XX. století Jana XXIII. a Jana Pavla II. se aktivity zaměřily na poznávání obou těchto velikánů. Děti se „vozily na lodi“ jako Jan Pavel II., s Janem XXIII. si zopakovaly čínštinu, jejímiž znaky napsaly své jméno, procvičily se v růžencových tajemstvích, podojily ovce či složily předepsanou divadelní hru. Hra střídala hru a čas rychle běžel. Kdo se na vše chtěl podívat z nadhledu, vystoupal na věž olešnického kostela. Vydařený den zakončila misijní mše svatá doplněná slavnostním slibem nových malých misionářů –  do jablunkovského klubka přibylo 11 dětí a 6 dětí do olešnického.
Zde se můžete podívat na další fotky z akce:  http://mauteta.rajce.idnes.cz/

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio