FB twitter YouTube

Připojme se k milionu dětí, které se společně modlí za jednotu a pokoj

Připojme se dva dny před Misijní nedělí k dětem z celého světa, které se modlí za jednotu a pokoj na Zemi. Modlitba není omezena jen na děti, ale připojit se k ní můžete v rodinách, společenstvích, ve školách i třebas jen samostatně na pracovištích…

Myšlenka se zrodila v Jižní Americe, ve Venezuele roku 2005, kdy se několik žen v parku modlilo růženec. Spontánně se k nim připojila skupinka dětí, které se začaly modlit s nimi. Během modlitby se na těle modlících se lidí objevily lesklé částečky. Dámy vykřikly: „Ach, podívejte!“, ale chlapec je požádal: „Mohly byste být, prosím, potichu, my se modlíme.“ A tak vznikla iniciativa, k níž se připojují lidé z celého světa, aby probudili v dětech vědomí, že modlitba je důležitá pro dosažení vnitřního pokoje, jednoty a smíření v rodinách i na celém světě. Akce se nese v duchu výroku Otce Pia: „Když se milion dětí pomodlí růženec, ve světě zavládne mír.“ Datum pro zahájení projektu bylo původně zvoleno náhodně, později se ukázalo, že právě 18. října oslavuje venezuelská Asociace církevních škol své založení.

Cílem je, aby se každý rok 18. října v 9.00 hodin milion dětí z celého světa sjednotil v modlitbě růžence. Kdo se chce k modlitbě připojit, pomodlí se v pátek 18. října 2013 růženec tam, kde se právě nachází.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio