FB twitter YouTube

Postní duchovní obnova v Sudoměřicích

Na začátku postní doby jsme měli možnost zažít ztišení a rozjímání nad sebou i nad situací dnešního světa. Do naší farnosti zavítal Národní ředitel Papežských misijních děl P. Jiří Šlégr.

Páteční dětskou mši svatou vedl otec na téma odpuštění, a odpuštění přirovnal k rozvázání uzlů, které jsou mezi našimi vztahy. Jejich rozvázání nám pomůže v komunikaci a ve vzájemném soužití. Tyto uzly a rány mohly nejen děti, ale všichni společně odevzdat při křížové cestě, kterou vedlo Misijní klubko. Předkládání jednotlivých symbolů u každého zastavení, prohlubovalo zamyšlení nad jednotlivými zastaveními této křížové cesty.

Zpříjemněním a ukončením pátečního dne byla na faře beseda našich seniorů s otcem Jiřím Šlégrem  o misijních cestách.

V pátek večer i v sobotu ráno bylo možno přistoupit ke svátosti smíření. Po ranní mši svaté následovalo duchovní zamyšlení na téma: Modlitba – pouto generací.

Sobotní odpoledne bylo zaměřeno na misijní činnost. Bylo možno vyslechnout vysvětlení co Papežská misijní díla (PMD) jsou, jak a kým byla založena, kde všude pomáhají a bylo možno seznámit se s působením PMD u nás v ČR.

Slavnostním vyvrcholením byla nedělní mše a to hlavně pro děti z Misijního klubka. Devatenáct dětí se rozhodlo složit slib a působit v Papežském misijním díle dětí. Budou se snažit pomáhat dětem v misionářských oblastech. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST.

Sesbíranými penězi z „Misijního koláče“ děti společně přispějí na nejchudší ve světě.

Při odpolední křížové cestě jsme mohli vyjádřit duchovní solidaritu s lidmi mučenými válkou v Sýrii.

Za všechny farníky ze Sudoměřic děkujeme otci Jiřímu za jeho návštěvu a duchovní povzbuzení.

DSC_0416 DSC_0403DSC_0450DSC_0340 DSC_0358 DSC_0362 DSC_0369 DSC_0384

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio