FB twitter YouTube

PMD na IX. diecézním setkání seniorů a jejich přátel v Hradci Králové

Dne 15. června 2013 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu uskutečnilo již podeváté diecézní setkání seniorů a jejich přátel. Program po úvodním slově Mons. Josefa Sochy nabídl tematický celek o Pavlovi z Tarsu. Na programu byla přednáška Mons. Bohumila Koláře, videoprojekce Mgr. Veroniky Čepelkové z putování po místech spjatých s apoštolem Pavlem, muzikál Tarsan (příběh o Pavlu z Tarsu) a prezentace Papežských misijních děl.

Diecézní ředitelka pro královéhradeckou diecézi Mgr. Bronislava Halbrštátová seznámila přítomné s činností PMD a s možnostmi, jak se všichni, tedy i senioři mohou do této činnosti zapojit. Účastníkům, kteří se sjeli téměř z celé diecéze, promítla několik ukázek z misijních filmů a nabídla misijní materiály i drobnosti, které vyrobily děti na Misijní jarmark. Setkání završila slavností mše sv. se světícím biskupem Mons. Josefem Kajnekem.

[Not a valid template]

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio