FB twitter YouTube

PMD na Celostátním kongresu katechetů

VelehradVíce než 250 žen a mužů v katechetické službě, kněží, učitelů náboženství a pastoračních asistentů, se sešlo ve dnech 26. – 28. 10. 2013 na IX. Celostátním kongresu katechetů na Velehradě. Mimo přednášek a mnoha osobních setkání měli účastníci k dispozici i bohatý doprovodný program.

Zde měla své místo také Papežská misijní díla. Ve dvou večerních programech zájemci besedovali o PMD, zhlédli nejnovější film z misií Oázy Perlového ostrova nebo absolvovali „ochutnávku“ z akreditovaného misijního programu Děti pomáhají dětem. Po celou dobu Kongresu jim byla k dispozici Misijní výstava a stánek s misijními materiály, v němž vždy nalezli někoho, kdo jim poradil, zodpověděl dotazy vztahující se k PMD nebo s kým se mohli podělit o své zkušenosti s prací pro misie.

Jana Zehnalová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio