FB twitter YouTube

Papež František v Latinské Americe

Papež František navštívil ve dnech 5. – 12. 7. 2015 Ekvádor, Bolívii a Paraguay. Milióny lidí v latinské Americe papeže vřele přijali. Sociální otázky, chudoba a ochrana životního prostředí byly zmíněné problémy, kterým čelí lidé v těchto zemích. Papež povzbudil v boji proti korupci a právní nedotknutelnosti, která vytváří nerovnost mezi lidmi a tisíce jich ochuzuje.

635717325196003475Ekvádor

Svatý Otec navštívil chrám Panny Marie Quinche, kde se setkal s kněžími, seminaristy a řeholníky z celé země. Mimo jiné řekl, že Maria byla první učednice Ježíše, která jej následovala až pod kříž.

„Maria nikdy nebyla protagonistkou. Vždycky, celý život žila jako učednice, první učednice svého Syna a uvědomovala si, že všechno, čím byla, je čirá Boží štědrost. Uvědomovala si tuto štědrost. Proto chce, aby se tato Boží štědrost ukázala.“

Papež vyzdvihl model rodiny, kde nejsou vztahy založeny na soutěživosti, ale na nezištnosti:

„V rodině lidé získávají základní hodnoty lásky, bratrství a vzájemné úcty, které se tlumočí do základních společenských hodnot – nezištnosti, solidarity a subsidiarity.“

Na apoštolské cestě v Ekvádoru se papež setkal s politickými autoritami, zaměstnavateli, zaměstnanci, odboráři, řemeslníky, zástupci etnických skupin a sociálních hnutí.

papa-carcel-bolivia_0Bolívie

„Buď dobré mysli, Vstaň! Mistr tě volá.“ Takto papež František povzbudil bolivijce na setkání vězňů a zaměstnanců věznic. Zmínil i naději, která pramení z Božího milosrdenství:

„Jednoho dne nás Ježíš spatřil, jak sedíme u cesty ve svých bolestech, ve svojí ubohosti. Neumlčel naše volání, ale zastavil se, přiblížil a tázal se, co pro nás může udělat. A díky mnoha svědkům, kteří nám řekli: Buď dobré mysli, vstaň, se nás postupně začala dotýkat milosrdná láska, ona proměňující láska, která nám umožnila spatřit světlo.“

V této zemi navštívil také věznici a setkal se s bolivijskými biskupy.

image55a3077f80c3d6.34623429Paraguay
V Paraguayi se papež neplánovaně zastavil v předměstské farnosti sv. Rafaela, kde pozdravil děti v domově pro nemocné, který je jedním z mnoha charitních děl italského misionáře Alda Trenta, a také navštívil kapli v Bañado Norte v stotisícovém chudinském předměstí Asunciónu poblíž řeky Paraguay. Je to jeden z nejchudších slumů, který trpí záplavami z nedaleké řeky Paraguay. Při pozdravu na sportovním hřišti František přirovnal úporný zápas místních lidí s nepříznivými podmínkami a častými záplavami k situaci, v jaké žila Svatá rodina, a vyzdvihl vzájemnou solidaritu:

„Buďte bratrsky solidární, abyste si uhájili víru.“

Myšlenky papeže vedly ke Svaté rodině, která také musela opustit svůj domov a jít do jiné země:

„Nebylo pro ně místo“ (Lk 2,7). Neměli dům, příbytek, kde by uložili svoje dítě. Nebyl prostor, kde by mohlo přijít na svět, ani spřízněná rodina. Byli sami. Jediné přístupné místo byla stáj. V paměti se Marii určitě vybavovala andělova slova: „Raduj se, Maria, Pán s tebou.“ A mohla by se ptát: „Kde je (Pán) nyní?…. Útěk do Egypta. Museli odejít, jít do exilu. Tam nejenom neměli místo, rodinu, ale i jejich život byl v nebezpečí. Museli se dát na cestu a odejít do ciziny. Byli migranty kvůli chtivosti a lakotě vládce. I tam bylo možno se ptát: Kde je to, o čem mluvil anděl?“

Posledním bodem sobotního programu papežovy návštěvy v Paraguayi byla bohoslužba nešpor spolu s biskupy, kněžími a zasvěcenými osobami v katedrále Panny Marie Nanebevzaté. Dnešní podoba katedrály pochází z počátku 19. století, kdy byla kompletně přestavěna. V katedrále se uchovává kříž z 15. století (La Cruz de la Parra), který je jediným dochovaným z devětadvaceti křížů, které na tento kontinent během svých čtyř cest přivezl Kryštof Kolumbus. Papež vyzýval k ochraně a boji za spravedlivější svět a na setkání s mládeží řekl:

„Jak je důležité, aby mladí lidé pochopili, že pravé štěstí spočívá v zápasu za bratrštější a spravedlivější svět. Štěstí a potěšení nejsou synonyma, protože štěstí vyžaduje úsilí, oddanost a veliké ideály, které neumrtvují život. Nevyhledávejte pohodlné žití, abyste se vyhnuli zápasu. A nepouštějte se do boje sami, nýbrž se poučte ze zkušenosti starších a nalézejte útěchu v síle modlitby, v Ježíši. Bůh je totiž zárukou naší lidské důstojnosti.“

Při loučení s Jižní Amerikou František uvedl, že pohostinnost, se kterou se setkal, je jeden ze základních prvků věřící komunity a církev má být matkou všech:

„Církev je matkou jako Maria. V ní máme vzor. Přijímejme jako Maria, která Boží Slovo neovládla, ani se Jej nezmocnila, nýbrž naopak hostila, nosila Jej ve svém lůně a darovala. Přijímejme jako zem, která neovládá semeno, ale přijímá, živí a dává mu vzejít. Takto chceme být křesťany, takto chceme žít víru na této paraguayské půdě; a jako Maria přijímat Boží život v našich bratřích s důvěrou a jistotou, že Hospodin popřeje dobro a naše země vydá plody“.

Zdroj: OMP noticias, Radio Vatikán

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio