FB twitter YouTube

Oblastní charita Hradec Králové aktivně pomáhá PMD

Členové Kruhu dobrovolníků Oblastní charity Hradec králové se rozhodli, že konkrétně pomohou při propagaci Papežských misijních děl polepováním štítků na misijní zápalky. Krabičky si odnášejí domů a ve svém volném čase je polepují. Dále se na této dobrovolnické činnosti se podílejí diecézní ředitelé PMD, členky řeholních společenství a laici. Šířením misijních zápalek se povědomí o činnosti PMD dostává i mezi širší veřejnost. Děkujeme všem, kteří tímto způsobem pomáhají.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio