FB twitter YouTube

Noc kostelů ve Vyškově

P. Filip

Už tradiční akce Noc kostelů, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se křesťanství a jeho duchovním hodnotám, měla letos ve Vyškově také mezinárodní rozměr.  Na Misijní besedu do tamního chrámu Nanebevzetí Panny Marie totiž zavítal národní ředitel Papežských misijních děl Ugandy P. Philip Balikuddembe. S posluchači se podělil o své vnímání víry a zodpověděl dotazy o způsobu života v daleké africké zemi. Své vystoupení  obohatil ukázkou hudebních nástrojů včetně malé pěvecké produkce, za což byl odměněn upřímným potleskem.

Po celý večer měli návštěvníci chrámu možnost prohlédnout si Misijní výstavu o práci PMD, vybrat si něco z nabízených misijních materiálů nebo si popovídat o pomoci druhým s ředitelkou PMD pro brněnskou diecézi Janou Zehnalovou.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio