FB twitter YouTube

Nemocný je Kristovým tělem

8. 2. 2015, Vatikán, papež před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra

Fyzické a vnitřní utrpení vyvolává pronikavé otázky po smyslu nemoci a bolesti a po důvodu smrti

„Chudé a trpící budete mít mezi sebou vždycky,“ upozorňuje Ježíš (srov. Mt 26,11), a církev je neustále cestou nachází a nemocné pokládá za přednostní cestu k setkání s Kristem, aby Jej mohla přijmout a sloužit Mu. Pečovat o nemocného, přijímat jej a sloužit mu, znamená sloužit Kristu, protože nemocný je Kristovým tělem.

To se děje také v naší době, když navzdory mnohým výdobytkům vědy, v nás fyzické a vnitřní utrpení vyvolává pronikavé otázky po smyslu nemoci a bolesti a po důvodu smrti. Jde o existenciální otázky, na které pastorační péče církve musí odpovídat ve světle víry a mít před očima Ukřižovaného, ve kterém se ukazuje veškeré spásonosné tajemství Boha Otce, který z lásky k lidem neušetřil vlastního Syna (srov. Řím 8,32).

Prosme Marii, Uzdravení nemocných, aby každý člověk díky péči toho, kdo je mu nablízku, mohl v nemoci zakusit moc Boží lásky a útěchu Jeho něhy. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio