FB twitter YouTube

Návštěva bohoslovců ze Zambie v Mikulčicích

Oproti původnímu programu právě probíhající návštěvy bohoslovců ze Zambie v ČR, se uskuteční další setkání NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL V ZAMBII P. Bernarda Makadani Zulu spolu s rektorem a 6 bohoslovci ze semináře sv. Dominika v Lusace a to dne 5. 7. 2014 na Cyrilometodějské pouti Podluží na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Návštěva je součástí jejich pobytu v České republice na základě pozvání Národního ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlégra, který také hosty doprovází.

Protože dárci z naší vlasti již delší dobu podporují skrze PMD právě pomoc chudým bohoslovcům v tomto zambijském semináři, bude jejich návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání:

16:00 – 16:30 zpěvy, africká hudba a svědectví zambijských bohoslovců

Oslavy proběhnou nedaleko velkého cyrilometodějského kříže na vyvýšeném místě archeologického naleziště.

Kdo by stále ještě chtěl přípravu a průběh této akce podpořit, může kontaktovat Národní kancelář PMD. Je možné například přispět na letenky, věnovat mešní intence misionářům, pomoct s organizací či pohoštěním nebo šířením plakátů s programem, uspořádat v místě návštěvy Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® nebo Misijní jarmark®.

Zájemci, kteří by chtěli finančně přispět na náklady spojené s misijní cestou P. Denise a dalších sedmi hostů ze Zambie do České republiky, mohou tak učinit na číslo účtu PMD: 72540444/2700, V. symbol 998. Organizátoři upřímně děkují všem, kdo se za požehnání plánované návštěvy modlí. Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme a těšíme se na setkání!

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio