FB twitter YouTube

Návštěva bohoslovců ze Zambie – den třetí

Krásné a sluníčkem prosvícené sobotní ráno nás přivítalo do dalšího dne a posilněni snídaní s překvapením (na každého totiž čekalo pod hrníčkem malé čokoládové zvířátko od sestřiček) jsme vyjeli směrem na Svatý Hostýn, kde jsme se na mši svaté od 10.15 připojili k poutníkům v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Otec Jiří Šolc přivítal na začátku u vchodu do baziliky starostku a zástupce obce Janovice spolu s dalšími poutníky a účastníky poutě rodin, dětí a mládeže. Bohoslužbu střídavě doprovázela Dechová hudba Moravská veselka a SCHOLA CANTORUM ze Zambie, což byla skutečně zajímavá kombinace. Zambijští studenti dostali na konci mše svaté od poutníků růžence, které si hned pověsili na krk. Se členy dechovky se bohoslovci potkali ještě na schodech před bazilikou, vzájemně se pozdravili a všem ostatním poutníkům při dechovce Afričané po zambijsku zatancovali. Místní duchovní správce P. Jiří Šolc se o nás opravdu dobře postaral, dal nám najíst, provedl nás po obou věžích a ukázal všechny zvony. Vzhledem k tomu, že v zambijských kostelech bychom zvony jen těžko našli (tam se většinou používá starý disk od auta, do kterého se bouchá tyčí či traverzou), byl to pro návštěvu unikátní zážitek.

Dalším naším cílem byla farnost Žeranovice, kde jsme v 17.00 měli mši svatou. V zaplněném kostele nás všem jmenovitě představil P. Antonín Ptáček. Velkým překvapením byla i přítomnost starostů a zástupců ze čtyř okolních obcí, kteří osobně přišli hosty z Afriky uvítat a obdarovat typickými místními dary. Mše svatá byla již ze slavnosti Petra a Pavla a zambijští bohoslovci měli na starosti hudební doprovod. Že tato farnost již dlouhou dobu papežské misie podporuje, bylo vidět na každém kroku. Misijně laděný obětní průvod s přímluvami, barvy kontinentů, misijní hymna dětí i finanční dary pro bohoslovce byly toho důkazem. Než jsme odešli z tohoto krásného místa, byli jsme zahrnuti květinami, perníkovými srdíčky, dárkovými balíčky a svatebními koláčky, takže jsme se do auta jen těžko skládali.

Museli jsme však pospíchat, abychom stihli benefiční koncert v sousedním Holešově. Tam na nás také čekal bohatě prostřený stůl. V kostele Nanebevzetí Panny Marie nás ve 20.00 vítal místní děkan P. Jerzy Walczak. Oproti plánovaným 45-60 minutám se koncert, svědectví bohoslovců a beseda protáhly až téměř na dvojnásobek. I to je znamením, že se všem program v kostele líbil. Bohoslovci vyprávěli o své cestě ke kněžství a radosti z kněžství. Tento den jsme se vrátili na základnu hodinu před půlnocí a měli za sebou opět plno zážitků.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio