FB twitter YouTube

Návštěva bohoslovců ze Zambie – den šestý

A teď už začal i nový, a to prázdninový, měsíc červenec. Snídani jsme měli opět v klášteře Kongregace milosrdných sester sv. Kříže již od 7.00, abychom stihli plánovanou cestu na arcibiskupskou rezidenci v Olomouci, kde nás čekala od 9.00 návštěva u otce arcibiskupa Jana Graubnera. Byli jsme rádi, že i ve svém plném diáři si na nás otec arcibiskup našel čas. Vzájemný zájem o situaci církve, situaci povolání a život v obou zemích provázel toto srdečné setkání. Byla připomenuta důležitost papežských misií, které hrají v misijní práci a hlavně ve formaci bohoslovců důležitou úlohu. Abychom stihli další program, museli jsme v 10:00 odjíždět zpět do Kroměříže, kde na nás v klášterní kapli Povýšení sv. Kříže čekali od 11.00 táboroví výletníci až z dalekých Sedlčan. Téma tábora bylo zaměřeno na sv. Bakhitu, otrokyni a řeholnici, která žila v letech 1869–1947 a je známá svou dobrotou, laskavostí a něžností. Narodila se v Olgosse nedaleko Dárfúru, v jihozápadní části Súdánu.

Na mši svaté od 11.30 v klášterní kapli se sešla bezmála stovka dětí, které seděly všude, kde se dalo. Kromě nich zde byli samozřejmě i sestry a pracovníci a několik kněží. Kázání otce Bernarda ze Zambie povzbudilo přítomné k horlivé práci pro misie. Od 17.00 čekal na všechny koncert africké hudby a beseda s hosty. I zde měly děti celou řadu důležitých otázek a od bohoslovců jsme se tak dozvěděli, že jim je od 23 do 31 let, pochází z jednoho do devíti dětí, že jim u nás chutná a netrpí zimou. Svědectví o svém povolání tentokrát povídal Benjamin, který nakonec překvapil přítomné větou: „Zvedněte ruku, kdo z vás se chce stát knězem.“ Přihlásil se jeden chlapec! Benjamin pak všechny vyzval, aby se od teď za něho modlili. To samé pak udělal, když se ptal přítomných, kdo by chtěl být řeholníkem či řeholnicí. Zvednutých rukou bylo hned několik. Do role fotografky se, jako již na Sv. Hostýně, Žeranovicích a Holešově, postavila Petra Zelić z Martinic u Holešova. Kromě těchto a dalších služeb nabídla i své šoférské kvality a čtyři místa ve svém autě, aby nás během putování vozila. Doprovázeni opět kameramanem Karlem Pokorným máme i zdokumentováno, jak nás bohoslovci na přání členů tábora učili zpívat po zambijsku Aleluja. Protože v tomto klášteře má domov olomoucká arcidiecézní ředitelka PMD setra M. Luisa Stanislava Ščotková, SCSC, ujala se právě ona závěrečného děkování a loučení s hosty. Všem kromě jiného rozdala perníková srdíčka s jejich jmény. Připravila africkou výzdobu kaple, misijní výstavu na téma Zambie a bohatou nabídku misijních materiálů. Dnes jsme dostali večeři na naší „základně“ a mohli jít spát o trochu dříve. Film z návštěvy z Kroměříže zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio