FB twitter YouTube

Návštěva bohoslovců ze Zambie – den dvanáctý

A teď nastal již úplně poslední den, kdy jsme se rozloučili se zbývajícím členem výpravy, zambijským Národním ředitelem PMD P. Bernardem Makadani Zulu. Píše se pondělí 7. července 2014 a výhodou je dostatek času na vyspání, protože nejbližší bod programu kromě snídaně je mše svatá od 11.30 v kostele sv. Bartoloměje na Praze 1. Při této bohoslužbě s námi koncelebrovali 2 polští kněží a na závěr P. Bernard zazpíval ještě jednu píseň, kterou doprovodil hrou na buben. Poděkoval všem za veškerou pomoc a úsilí vynaložené pro uskutečnění návštěvy bohoslovců a jejich doprovodu po celé šňůře míst naší vlasti.

Šedé sestry III. řádu sv. Františka nám poskytly zázemí ve dvou důležitých momentech: při zahájení a končení misijní výpravy. Postaraly se i o závěrečný vydatný oběd, v jehož síle také otec Bernard dojel na letiště, nastoupil do letadla a letěl směrem do Afriky. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří nás doprovázeli svými modlitbami, finančním přispěním a jakoukoliv jinou službou. Bez tolika ochotných a štědrých lidí bychom nemohli tuto misijní akci uskutečnit.

Bůh Vám žehnej!

P. Jiří Šlégr a přípravný tým

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio