FB twitter YouTube

Návštěva bohoslovců ze Zambie – den druhý

Dnešní den začal budíčkem kolem šesté hodiny ráno, abychom stihli snídani a mši svatou v Kroměříži, v kostele Panny Marie, pro žáky a učitelský tým místní CZŠ. Po cestě jsme potkávali děti s květinami pro učitele, což v Zambii na konec roku nedělají. Bohoslovci se opět ustrojili do bílých klerik a při mši svaté vytvořili úžasnou atmosféru. Pan rektor Dennis velmi výstižně během kázání vysvětlil přítomným význam Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Vytáhl na kousku papíru namalované srdíčko a zeptal se dětí, co to znamená, když někdo takovéto srdíčko na pohledu od někoho dostane. Ano, znamená to, že ho ten člověk má rád, správně odpověděla jedna školačka. Na závěr kázání vyzval otec Dennis děti, aby nahlas společně poděkovaly učitelům a vychovatelům a zatleskaly jim. Další potlesk patřil rodičům za to, že dětem školní docházku umožňují, což v Zambii není samozřejmostí. Poděkovat jim za to, dostaly děti za úkol, až přijdou domů. S připomínkou, aby nezapomněly děti v září do školy přijít, pak pan rektor semináře kázání zakončil.

Protože bylo potřeba vyřídit několik věcí ve městě, jako např. sehnat nabíječku na baterky pro foťák, adaptér na naše elektrické zásuvky pro africké elektronické přístroje, zůstali jsme v centru Kroměříže až do poledne. Stihli jsme také vyřídit přihlášení pobytu na Cizinecké policii, kde byli zambijští hosté velmi mile přijati jako návštěva z „takového daleka“, jakou zde nepamatují. Pohoštění u Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži bylo opět pestré a zakončené zmrzlinou. Brzy poté pro nás přijel hlavní organizátor Kefasfestu, katedrální jáhen Jonáš z Brna a my se vydali autem do Dolních Kounic na prohlídku trosek ženského cisterciáckého kláštera, mši svatou a hudební festival, pořádaný již potřetí v tomto úžasném prostředí. Mše svatá začala v 17:30 a hlavním celebrantem byl generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Sbírka z této bohoslužby byla věnována na bohoslovce v Zambii. Lidé také měli zájem o CD Zambijské chvály s jejich písněmi. Po mši svaté se nikomu nechtělo z kostela ven, protože se zájmem poslouchali osobní svědectví otce rektora a bohoslovců. Oni se vůbec nebojí hovořit o radosti, kterou jim povolání ke kněžství přináší. Důvodem, proč se chtějí stát kněžími, je i to, aby mohli pomoci ke štěstí a spáse mnoha lidí, kteří nemají možnost přijmout svátosti, např. svátost nemocných, protože tam do vzdálených chudých oblastí se kněz dostane jen jednou za 3 či 4 měsíce. V Zambii totiž na jednoho kněze připadne obrovské území s mnoha tisíci věřícími.

Dvěma písněmi na Kefasfestu, jako předzpěváci známého Petra Bende, jsme zakončili bohatý program v Dolních Kounicích. Nesmíme zapomenout ani na místního otce Karla Obrdlíka, protože u něho na faře a ve farnosti jsme se cítili opravdu jako doma. Referent pro pastoraci brněnské diecéze otec Roman Kubín nás ochotně dovezl zpět na základnu do Kroměříže, abychom se mohli uložit ke spánku. I tento den stál opravdu za to. Díky Bohu a všem dobrodincům!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio