FB twitter YouTube

Návštěva bohoslovců ze Zambie – den desátý

Všichni jsme se probudili do nového – již desátého – dne v penzionu Bobule, kde jsme zahájili sobotu 5. července a slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Jak víme, svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako apoštolové Slovanů nebo také jako Slovanští věrozvěstové. Právě oni v rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Jsou hlavními patrony Moravy, kam přišli v roce 863. Po cestě k sestrám sv. Cyrila a Metoděje, kde jsme měli od 8.00 kvalitní snídani, mě otec rektor Dennis Phiri řekl, že se mu zdálo, jak byl v pokoji vytopen vodou a i jeho matraci unášel proud… Trochu jsme se nasmáli, když jsme při vyprávění míjeli rybník, jehož voda sen připomínala. Během svátečního dopoledne měli naši černoušci čas na krátkou procházku po Velehradě a nakoupení dárků.

P. Petr Gatnar spolu s arcibiskupem Janem Graubnerem nám před slavnostní bohoslužbou ukázali, kam se mají naši hosté posadit a jak to udělat, aby na závěr bohoslužby předvedli mariánský hymnus na rozloučenou s Velehradem a jeho poutníky. V 10.30 vyšel průvod z baziliky, v němž kromě našich biskupů z Čech, Moravy a Slezska byl i P. Bernard Zulu a P. Dennis Phiri. Hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, pozdravil přítomné i ty, kteří vše sledovali v České televizi a Českém rozhlase Praha. Kázání si připravil arcibiskup pražský Mons. Dominik kardinál Duka OP. Zaplněné nádvoří před bazilikou přivítalo představování zambijských hostů a odměnilo radostným potleskem také mariánskou píseň bohoslovců na závěr bohoslužby.

Protože však již čas utíkal a my museli být kolem 14.00 na obědě v Mikulčicích, sbalili jsme fidlátka a nasedli do několika aut, které tentokrát nabídli věrní šoféři Martin Mikl, Josef Janeček, Martin Roller a Karel Pokorný. Jako na svatbu prostřený stůl v Kulturním domě sponzorovalo místní vedení obce Mikulčice a v areálu velkomoravského památníku – Slovanského hradiště v Mikulčicích nás přivítal PhDr. František Synek – vedoucí památníku, etnograf, historik a fotograf. Vystoupili jsme s bohoslovci (africké zpěvy a rytmy v domorodých jazycích, svědectví i krátké představení hostů) půl hodiny (16.00-16.30) před slavnostní bohoslužbou na Cyrilometodějskou pouť Podluží, kam přijel otec biskup Vojtěch Cikrle a kardinál Miloslav Vlk. Zambijští seminaristé si u stánku nakoupili nějaké devocionálie a spolu s námi si prohlédli zdarma (jako dárek vedení místního muzea) hezký dvacetiminutový film ukazující místní historické poklady. Sám vedoucí památníku PhDr. František Synek připravil pro Afričany sérii pozorností z tohoto krásného a důležitého místa.

Ze Slovanského Hradiště jsme pak museli spěchat do Strážnice, kde v kostele Nanebevzetí Panny Marie byla plánovaná na 18.30 mše svatá s nedělní platností a po ní beseda s písněmi. Otec Bernard Zulu kázal o tom, že je důležité jemně, laskavě a skromně přistupovat ke svému okolí, jako když slunce svými paprsky hladí květy, které jsou pak schopny a ochotny vydat skryté bohatství z nitra rostliny. To nedokáže prudký dotek bouře, který květ zavře. Mši svatou jinak vedl místní duchovní správce Lukasz Karpinski SP. Farníci a členové Misijních klubek pod vedením Jurasových a Bučkových připravili venku před kostelem Misijní jarmark® a Misijní koláč® a zajistili opravdu slavnostní pohoštění pro naši výpravu, která čítala asi 16 lidí. Těžko se nám loučilo i s tímto místem, ale ze Strážnice to byla ještě hodinová cesta do „domova“ – kláštera sester sv. Kříže v Kroměříži. Tam se od nás odpojili přátelé ze Špindlerova Mlýna, kteří statečně naplnili plný kufr věcmi určenými pro špindlerovskou kancelář PMD a po přibližně čtyřhodinové cestě dorazili domů až ve 4 ráno.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio