FB twitter YouTube

Návštěva bohoslovců ze Zambie – den čtvrtý

Abychom stihli asi 70 km dlouhou cestu a byli na mši svaté v Nivnici na 9:00, vstáváme po šesté hodině, snídáme v 7:00 a za půl hodiny poté vyrážíme. Místní duchovní otec P. Petr Martinka nás v kostele Andělů strážných ochotně přijal, po mši svaté se nabízela nová CD s písněmi bohoslovců a samozřejmostí byl i Misijní koláč©, aby nikdo nešel domů hladový. Panu farářovi Petrovi osobně k svátku pogratulovali nejen farníci, ale dostalo se mu také vinšování přímo od Afričanů. A jak vše dopadlo, se dozvíme od zástupců místního a výborně pracujícího Misijního klubka:

„Je nedělní ráno, sluníčko pomalu vítá svými paprsky nejenom prázdniny, ale také neobvyklou návštěvu – otce Jiřího Šlégra a delegaci ze Zambie. V domluveném čase přijíždí velmi očekávaná návštěva. Bylo milé pozorovat, jak se Nivničané srdečně dávali do hovoru a říkali: Toš vitajte! Páry očí vykukujících z tmavých tvářiček zprvu nechápaly, ale mladíci pak úsměvem pozdrav opětovali.

Nádherně prožitá nedělní mše za zpěvu zambijských písní, promluva o svatých Petru a Pavlovi, beseda, Misijní koláč, to vše umocnilo nevšední zážitek. Člověk zavřel oči a ocitl se tisíce kilometrů daleko a mohl nasát atmosféru vzdálené země a kultury. Co nás asi překvapilo nejvíc? Z jak početných rodin bohoslovci pocházejí a s jakou velkou touhou chtějí hlásat evangelium. Vždyť uvažte sami, dokázali byste se všeho vzdát, nemít žádnou mzdu a pracovat na vinici Páně? Není pochyb o tom, že si Pán k takovému úkolu volá mladé muže stejně jako kdysi Petra a Pavla. Jak v promluvě zaznělo, každý z nás by se měl dát k dispozici působení Ducha svatého a spolupracovat na díle spásy – vždyť to je naše naděje.

Přejeme všem zambijským bohoslovcům obrovskou sílu čerpající z víry, ať jejich životy prozáří žití s Kristem, pro Krista a pro bližní. Děkujeme za návštěvu a za to, že do našich srdcí udělali nesmazatelnou stopu.“

Tam, kam před nedávnem v roce 1995 zavítal papež Jan Pavel II., jsme se chtěli podívat i my. Ano, je to Svatý Kopeček s bazilikou Navštívení Panny Marie. I zde bylo připomenuto, že dnešní slavnost svatých Petra a Pavla souvisí s PMD, protože patron Díla sv. Petra apoštola na pomoc bohoslovcům v misiích je apoštol Petr. Místní premonstrát P. Ambrož se nám všem věnoval a nechybělo ani bohaté pohoštění. Prostory baziliky umožnily nejrůznější setkání. Potkal se tu po několika letech kameraman PMD Martin Rýznar s otcem Dennisem, přišly sestry františkánky Neposkvrněného Početí Panny Marie z Olomouce a řada dalších členů a podporovatelů papežských misií.

Místní farníci přišli s nápadem vyzvat účastníky bohoslužeb, aby věnovali mešní intence pro zambijské kněze. Díky Bohu celá řada lidí toto podpořila. Zájemci z řad bohoslovců vystoupali až ke zvonům baziliky právě ve chvíli, kdy odbíjely šestou hodinu večerní. Výhledem do celého kraje jsme se s tímto krásným mariánským místem loučili. I když se jinde valila bouřka, my jsme nezmokli. V Kroměříži však nemohly sestry ani přejít ulici, jaká průtrž se přihnala a od prolití nepomohl ani deštník. Společnou večeří na základně v Kroměříži jsme další den zakončili.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio