FB twitter YouTube

Mše sv. za mír v Sýrii bude také ve Špindlerově Mlýně

Papež František vyhlásil den 7. září za den půstu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě. Farnost ve Špindlerově mlýně se k tomuto apelu připojí mší svatou, která se bude konat v sobotu 7. září v 19.30 hodin v kostele sv. Petra. Bohoslužbu povede P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl. Mše svaté, kterou doprovodí místní hudební skupina Petach, se účastní i pracovníci Národní kanceláře PMD. Účastníci budou moci během bohoslužby na tento úmysl zapálit svíčku.

IMG_8185 (1)Svatý otec ve své promluvě pronesené 1.září 2013 mimo jiné řekl:

Kéž všechny muže a ženy dobré vůle spojí řetězec snah o mír! Obracím se k celé církvi mocnou a naléhavou výzvou, kterou vztahuji na všechny křesťany ostatních vyznání, na muže a ženy každého náboženství a také na nevěřící bratry a sestry: mír je dobrem, který přesahuje každou bariéru, protože je dobrem celého lidstva. Nahlas opakuji: nikoli kultura střetu, kultura konfliktu buduje soužití v národě a mezi národy nýbrž kultura setkání, kultura dialogu je jedinou cestou k míru. Křik po míru, ať stoupá vysoko, aby dosáhnul k srdcím všech, a všichni složili zbraně a nechali se vést touhou po pokoji.“

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio