FB twitter YouTube

Misijní perníček

Akce „Perníčky pro misie 2012“ vynesla v Křivsoudově 4951 Kč, v Borovnici 1602 Kč a v Čechticích 3100 Kč. Celkem 9653 Kč bylo odesláno na konto Papežského misijního díla. Všem organizátorům a štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio