FB twitter YouTube

Misijní neděle v irském Dungarvanu

Letošní Světový den modliteb za misie (Misijní neděli) jsem měla možnost prožít v irském přímořském městě Dungarvanu. Mše svatá probíhala v kostele sv. Augustina, stojícího na pobřeží Keltského moře, které je okrajovým mořem Atlantského oceánu.

Zaplněný kostel dýchal příjemnou a radostnou atmosférou od samého začátku. Děvčata připravená u vchodu do kostela přinášela při vstupním zpěvu oltářní plátno, svíce a misál a po jejich uložení se přidala k dětskému sboru v presbytáři, který celou bohoslužbu doprovázel. Některé písně děti doplňovaly tancem a ukazováním a zapojily se i do průvodu s obětními dary. P. Richard Doherty svou promluvu věnoval misiím, zdůraznil, že každý pokřtěný je misionářem a má svým životem hlásat radostnou zprávu o Kristu a vyzdvihl důležitost modlitby za misionáře a misijní povolání.

Po mši svaté jsme si o misiích a PMD v ČR s ním mohli ještě popovídat a vyzkoušet i místní varhany.

V kostele sv. Augustina je také krásná křížová cesta, kde jsou pod jednotlivými zastaveními fotografie z misií připomínající každodenní utrpení člověka.

Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PDM pro královéhradeckou diecézi

Fotografie1485 Fotografie1490 Fotografie1492 Fotografie1493 Fotografie1494 Fotografie1498 Fotografie1500 Fotografie1504 Fotografie1507 Fotografie1508 Fotografie1509 Fotografie1808 IMG_1438 IMG_1920 IMG_1922 IMG_1923 IMG_1924 IMG_1925 IMG_1928 IMG_1933 IMG_1935 IMG_1939

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio