FB twitter YouTube

Misijní neděle 2013 slovem i obrazem

Letošní Misijní neděle přinesla mnoho setkání, díkuvzdání, modliteb i silných okamžiků. V tomto příspěvku Vám postupně přineseme ohlasy a fotografie z různých míst republiky, které se k nám do Národní kanceláře dostanou.

Misijní koláč a misijní neděle ve Vyskytné

Děti z Mariánského misijního klubka Vyskytná nazdobily perníčky, které pak po mši svaté na Misijní neděli rozdávaly lidem. Perníček byl sladkým dárkem za příspěvek na misie. Celkový výtěžek z této aktivity byl 6 446 Kč. Všem zúčastněným děkujeme a děkujeme i Papežským misijním dílům za jejich pomoc misiím, jíž se snažíme v naší farnosti aspoň takto podpořit. R. Běhalová

Misijní neděle v Proseči u Skutče

V neděli 20. 10. 2013 jsme slavili v prosečském kostele sv. Mikuláše slavnostní mši svatou, v jejímž úvodu zazněla hymna PMDD a celý její průběh obohatil africkými spirituály zpěv místní scholy. V obětním průvodu přinášely děti převlečené do nejrůznějších kostýmů dary symbolizující jednotlivé kontinenty. Píseň „Pošli mne, půjdu já“ slyšeli mnozí účastníci mše poprvé ve svém životě a podle bezprostředních reakcí některé dojala až k slzám. Počasí nám přálo, a tak jsme po mši svaté uspořádali na náměstí před kostelem Misijní jarmark, jehož součástí byl i Misijní koláč. Na výborné koláčky, které napekly ochotné prosečské farnice, děti připravily papírové košíčky ozdobené barevnými podzimními listy. Během dvaceti minut nezbyl ani jeden. Dárci byli opravdu štědří, prodaly se téměř všechny výrobky, které děti na svých schůzkách vyrobily. Prosečské Misijní klubko bylo založeno teprve v srpnu letošního roku. Rozzářené oči našich dětí spolu s výší vybraných dobrovolných příspěvků (nečekaných 10 808,- Kč) jsou pro všechny zaangažované tou nejlepší motivací do dalšího misionářského snažení v duchu hesla „Děti pomáhají dětem.“ Jana Renzová

Misijní jarmark ve Skutči

O nedělních 20 října a 27.října byl uspořádán každoroční misijní jarmark.  Děti naši farnosti a děti ze základní speciální školy, také děti v náboženské výuce vyrobily spoustu krásných výrobků pro tento jarmark, kde se následně po mši svaté mohly podílet na prodeji. Každý svým úsilím ať výrobou, přípravou a finančním přispěním jsme mohli pomoci v dobré a potřebné činnosti jako jsou misie.  Díky všem, kteří se podíleli a také kteří se v tomto duchu modlí.

Misijní víkend v Otrokovicích

Misijní neděle je v naší farnosti každoročně opravdu velkou a krásnou událostí. Letos jsme misiemi žili už od prázdnin, kdy různé skupinky dětí, mládeže, dospělých i starých tvořily výrobky k prodeji při misijním jarmarku. V pátek před Misijní nedělí k nám přijela sestra Luisa Ščotková, ředitelka PMD za Olomouckou arcidiecézi, která nám moc pěkně povídala o misiích a PMD. V sobotu se pak sešlo spoooousta lidí pod naším farním kostelem, aby dovyrobili a dochystali to, co ještě bylo v plánu, aby Misijní neděle byla opravdovou oslavou. No a v neděli se slavilo jedna radost! Misijní mše svatá byla moc krásná a Misijní jarmark po ní se vydařil jak by smet. Máme velkou radost a děkujeme všem, kteří Misijní neděli vymysleli 🙂 Je to totiž úžasná příležitost, jak do společného díla zapojit celou farnost! Pokud byste se chtěli podívat, jak to u nás probíhalo, máme tady spoustu fotek:  https://picasaweb.google.com/farnost.otrokovice
Anna Berková

Misijní neděle v Krouně

Tak jako snad ve všech farnostech, tak i u nás v Krouně pamatujeme na Světový den modliteb za misie i na misijní sbírku. Již třetím rokem se nadto zapojujeme aktivitou Misijní koláč. Letos jsme využili vstřícnosti pana Mgr. Josefa Kyncla, ředitele Základní školy v Krouně, a koláčky k letošní misijní neděli napekli ve školní kuchyni. V sobotu před Misijní nedělí 20. září se nás sešlo celkem 17 dospělých a 6 malých pekařů a pekařek. Díky dobré náladě, radosti z toho, že společně pomáháme a profesionálnímu zázemí se dílu dobře dařilo. Dopoledne rychle uteklo a výsledkem naší pětihodinové práce bylo 110 pytlíčků s voňavým obsahem.

V neděli ráno jsme se sešli v kostele sv. Michaela, archanděla a společně jsme slavili mši svatou. Formulář této liturgie byl právě za misie, misionáře a hlásání radostné zvěsti evangelia. Po mši pár hbitých rukou připravilo před kostelem stoly, ke kterým se zakrátko začali hrnout nedočkaví farníci. V několika málo minutách byly koláčky pryč a mohli jsme začít počítat výtěžek. Krounští farníci Papežská misijní díla podpořili celkovou částkou 11 300,-. Všem, kteří jakkoli přispěli, upřímně děkujeme.
Markéta Vtípilová

V několika větách

farnost Pustkovec: Na Misijní neděli u nás proběhl prodej výrobků z Misijní dílničky. Všem, kteří nějakou formou přispěli k tomuto dílu, děkujeme.  Renáta Imrichová

farnost Semily: Na jarmarku po skončení mše svaté jsme kromě moštu nabízeli šťávu z aronie, sušené bylinky (také dobrá zkušenost z minulých let), naše kalendáře Vesele v roce 2014, čerstý domácí chléb,  zákusky, čaj a fazolový guláš. Více informací zde. Klára Anežka Svobodová

Pozdrav z Indonésie

Dear National Director of the PMS Czech Republic Really I am happy to receive your message to join together to make a bridge of prayers to support and encourage the missionary works around the world. I have done this on the Saturday eve, 19 Oct. I appreciate your wonderful idea and works on THE WORLD MISSION SUNDAY 87th. God bless you and your missionary works.

Rev. Romanus Harjito, O.Carm, PMS National Director Indonesia

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio