FB twitter YouTube

Misijní koláč® ve Křtinách

4. neděle postní je neděle radostná,  „laetare“ (neděle radosti), a tak nás napadlo, že bychom se o tu radost mohli podělit i se vzdálenějšími lidmi (dětmi na druhém konci světa), tak jako je tomu zvykem v jiných farnostech a upéci s dětmi pár koláčků, nakreslit velikonoční pohledy, které nabídneme lidem po mši svaté za dobrovolný příspěvek. Otec Peňáz souhlasil s prodejem v ambitech následující neděli a v ohláškách bylo vše napsáno pro ty, kteří by se chtěli též připojit.

Sešli jsme se v pátek, před 4. neděli postní, 3 maminky a asi 10 dětí u jedné z nás doma a radostně se pustili všichni do díla. Těsto jsme my maminky připravily a děti potom už jen mohly s naší pomocí tvořit šátečky, koláčky a vykrajovat perníčky. Všichni se vystřídali, mezitím děti nakreslily pár obrázků a stačily si též spolu pohrát a my maminky trochu popovídat.

Myslím, že to bylo podařené odpoledne, které jsme zakončili křížovou cestou a mší svatou v kostele.

V neděli jsme připravili v ambitech stoleček s upečenými dobrotami a ještě před začátkem bohoslužby nabízely děti své výtvory za dobrovolný příspěvek příchozím. Bylo vidět jejich nadšení při tomto „prodeji“, kdy sami nabízely po mši svaté okolo jdoucím koláče, a radovaly se z jejich štědrosti. Těšily se až budou moci peníze spočítat, dozvědět se kolik utržily a peníze potom poslat na Papežská misijní díla na pomoci chudým dětem. Ještě více radosti bylo poté na faře, kdy během povídání při otevření galerie portrétů bývalých kněží děti vše spočetly a zjistily, že utržily pro jiné děti z misií 3 677 Kč.

Půst nespočívá jen v tom, že si odříkáme něco, co máme rádi, ale například i v tom, že vynaložíme námahu a čas, abychom nabídli něco „dobrého“ druhým a oni zase svým příspěvkem za koláč umožnili chudým zlepšit jejich životní podmínky, udělat jim byť jen malou radost.

A tak věříme, že se radostně  s dětmi pustíme i příští rok znovu do pečení a stane se to u nás ve Křtinách takovou malou tradicí v postní době.

K. Vandasová

IMG_4730 IMG_4721

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio