FB twitter YouTube

Misijní klubko v Jičíně

CO JE MISIJNÍ KLUBKO?

Je to parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí (viz www.missio.cz). A co dělají konkrétně v Jičíně? Scházejí se jednou za měsíc na faře, připravují se na společné akce, vyrábějí různé dárky a hrají si.

M – modlitba. Během roku se zapojují do přímluv při mši sv., modlí se misijní růženec, modlitby za zemřelé, při ekumenickém setkání u Smírčího kříže, za jednotu, za nemocné, při pobožnosti dětské křížové cesty, při dětské májové pobožnosti.

O – oběť. Odříkají se svých přání (dobrot, počítače…), ušetřené peníze od rodičů posílají na Dárek navíc pro misie.

S – služba. Sbírky pro misie na konto PMDD, Misijní jarmark® z vlastních výrobků, Misijní koláč® a Misijní štrúdlování® (v rodinách napečené dobroty děti nabízejí farníkům), nabídka vlastnoručně vyrobených vánočních a velikonočních pohledů, při Dušičkách zdobení opuštěných hrobů na jičínském hřbitově, dárky pro radost (sbírka slouží na léky proti malomocenství), roznášení Betlémského světla do nemocnice, seniorům i jeho rozdávání veřejnosti, Tříkrálová sbírka.

T – tvořivost. Tvorba různých výrobků pro misijní akce či pro výzdobu na opuštěných hrobech, při Noci kostelů divadlo a organizování dílniček pro veřejnost, pořádání karnevalu pro mladší členy a pro předškoláky.

Na závěr školního roku děti vždy čeká „tajný výlet“ jako odměna za činnost.

V současné době je v našem klubku zapojeno šest dětí z prvního stupně a několik dětí ze druhého, které pomáhají s organizací. A samozřejmě pomáhají rodiče, kteří činnost pro misie všestranně podporují a často i nezištně dotují. Tímto jim chci velmi poděkovat.

Anna Kovářová, Jičín

Čarodějnice Den matek 2 Dětská křížová cesta Madona pro Srí Lanku Misijní koláč + velikonoční pohledy 3 Misijní neděle 2 Misijní neděle 5  Noc kostelů, dílny pro nejmenší 3 Noc kostelů, divadlo 1 Tříkrálová sbírka 1 Tříkrálová sbírka 4 Vánoční divadlo 1 Vánoční divadlo 2 Závěr školního roku, mše sv

Závěr školního roku, na farní zahradMisijní štrůdlování 1, práce dětské poroty

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio