FB twitter YouTube

V Hlubokých Mašůvkách se uskutečnila Misijní beseda

V neděli 14. července, týden po hlavní pouti k Panně Marii Matce víry, se v kostele v Hlubokých Mašůvkách uskutečnila Misijní beseda. Díky diecézní ředitelce PMD pro brněnskou diecézi Janě Zehnalové se přítomní seznámili s historií i současností Papežských misijních děl a možnostmi zapojení se do této celosvětové organizace. Zájem vzbudila především akce Misijní koláč či modlitba Misijního růžence. Do svých domovů se farníci rozcházeli nejen s novými poznatky, ale také s misijními materiály, o které měli zájem.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio