FB twitter YouTube

Madhu na Srí Lance s papežem Františkem a v roce 1937

Při své misijní cestě na Srí Lanku navštívil papež František ve středu 14. ledna 2015 mariánské poutní místo Madhu. V této národní mariánské svatyni, která je vzdálená 250 km vzdálená od hlavního města Colomba, se pomodlil. K Madhu se váží počátky křesťanství tohoto ostrova, ale také pohnuté osudy jeho obyvatel z nedávné doby.

Historie

Historie svatyně Naší Paní z Madhu sahá do roku 1544, kdy se sem uchýlili před pronásledováním první zdejší křesťané. Roku 1583 zde byl postaven kostel a historické prameny poprvé zmiňují zdejší milostnou sošku Naší Paní z Madhu. Dnešní budova svatyně pochází z konce 19. století. Mariánská svatyně je poutním místem katolíků obou zdejších národností Tamilů i Sinhálců, ale nezřídka bývá navštěvována i ostatními obyvateli jiných náboženských vyznání zdejšího ostrova.

Válka

Na Srí Lance, jejíž rozloha je o něco menší než Česká republika, žije přes 21 milionů lidí. Od osmdesátých letech minulého až do prvního desetiletí tohoto století byl tento ostrov dějištěm násilného konfliktu mezi Tamily a Sinhálci. Ve válce, která se skončila roku 2009 úplným dobytím území tamilských vzbouřenců, bylo zabito přibližně 100 tisíc lidí. Území asi 160 hektarů kolem mariánské svatyně Madhu se stalo uprchlickým táborem. Biskupům Srí Lanky se v devadesátých letech podařilo prohlásit jej za demilitarizovanou zónu, kterou uznávaly obě válčící strany a v níž našly útočiště desítky tisíc uprchlíků. Svatyně byla znovu otevřena poutníkům až v roce 2010. Jan Pavel II. sem v roce 1995 během své návštěvy na Srí Lance nemohl zavítat.

Papež František

Letos zde tedy věřící mohli přivítat Petrova nástupce poprvé. Papeže Františka zde očekávalo přibližně půl milionu věřících, z nichž mnozí sem přišli s ještě nezacelenými ranami z třicet let trvající občanské války. To se mocně odrazilo na zdejší usebrané atmosféře. Bohoslužba slova, které v mariánské svatyni předsedal papež František, byla uvedena čtením třech blahoslavenství z Matoušova evangelia určených plačícím, tvůrcům pokoje a pronásledovaným pro spravedlnost. Papež František ve své promluvě mimo jiné řekl: „Chceme dnes poděkovat Matce Boží za tuto její přítomnost. Po tolikeré nenávisti, tolikerém násilí a zmaru jí chceme děkovat, že nás stále vede k Ježíši, který jediný má moc uzdravovat otevřené rány a vracet mír rozdrásaným srdcím.“

Zdroj: Radio Vatikán

Další informace z Radia Vatikán:

Papež na Sri Lance – 1. den, 13.1.2015:

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže na uvítanou je ZDE

Papež na Srí Lance – 2. den, 14.1.2015:

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka v Madhu je ZDE

Videozáznam na Radiu Vatikán v originálních jazycích:

Pope in Sri Lanka – Prayer in Madhu Sanctuary – 2015.01.14 https://www.youtube.com/watch?v=4otUR5zpiqc

PLNÉ ZNĚNÍ homilie papeže Františka je ZDE

Videozáznam na Radiu Vatikán v originálních jazycích:

Pope in Sri Lanka – Holy Mass – 2015.01.14

Panna Maria v Madhu podle zpráv PMD z roku 1937

Kancelář Papežských misijních děl vydávala Věstník díly šíření víry – Katolické misie. V roce 1937 se o Panně Marii v Madhu psaly tyto zajímavé informace:

„Rybník pokrytý červenými lotosy“ – tak nazvali důstojníci Alexandra Velikého ostrov Ceylon. Je opravdu pokryt lotosy, rozkvetly na něm květy mučednictví křesťanů, kvetou na něm také dodnes slavné buddhistické pouti, ale nejvíc rozkvétají dva květy křesťanských poutních míst – Sv. Anna v Talavila a hlavně Panna Maria z Madhu (na Rybníku). Je to místo, kde milostivá Matka již 250 let rozprostírá svůj ochranný plášť nad křesťany i nad bloudícími dětmi; ochránkyně před hady.

Je v povaze poutních míst, že na každém nacházejí pomoc většinou ty či ony bolesti, jednou je to pomoc v nemocech vnitřních, jinde v nemocech údů atd., všude v nemocech duše. Je darmo bádat, proč je to rak a ne jinak, Pán Bůh rozdává podle svého a ne podle našeho, buďme spokojeni se štědrostí ruky Boží, i když je nám podivná.

Panna Maria na Rybníku je ochránkyní proti hadímu uštknutí, tím je řečeno, že je ochránkyní proti největšímu zlu cejlonskému. Hadu je na Ceylonu asi třicet druhů. Nejnebezpečnější je brejlovec (kobra, naja), zmije obrovská (tik-po-longa) a tužkový hádek (malila; tenký jako tužka). Hadi jsou strašnou metlou nejen pro svou jedovatost, nýbrž i pro svůj počet, neboť buddhisté a brahmanci, věřící ve stěhování duší, nezabíjí nic živého. Hadi mají jen dva nepřítele: zvířátko mangustu a zaklínače hadů. Mangusta se hadů nebojí, ani jejich jedu; když i ji had uštkne, umí najít rostliny, které hned zlomí účinek jedu. A zaklínači hadů jsou druhým pomocníkem, ovšem méně vydatným. Ale při tom všem je na Ceylonu ročně jen 200 úmrtí následkem hadího uštknutí, kdežto v Indii 20.000. Tu je viditelná ochrana Panny Marie z Rybníku.

Není to pohádka ani přehánění, nýbrž holá skutečnost, před kterou nutno sklonit hlavu. Jako se v Lurdech ještě nestalo, že by se koupelemi v lurdských piscinách přenesly nakažlivé nemoci, tak mohou poutníci chodit pokojně džunglí v Madhu, nehrozí jim hadí jed, ani kel divokého slona, ani zuby dravé šelmy. Chrám Panny Marie v Madhu je vystavěn Obláty hluboko v džungli, a věru, nechybí mu poutníků. Bývá jich tam tolik, že třicet, čtyřicet kněží nestačí vyhovět návalu křesťanů, o počtu nekřesťanských poutníků ani nemluvě. A neučinil by cejlonský nebo indický poutník pravou pouť, kdyby nepřijal svátosti.

Panna Maria z Madhu vztahuje svou ochranu všude, na všechny a vždy, a nestalo se ještě, že by byl umřel hadím jedem, kdo se chránil kousíčkem hlíny z Madhu – důvěrou k Panně. Naopak jsou případy, že uštknuté zachraňuje jen modlitba k Panně Marii v Madhu, když neměli hlíny po ruce. Msgr Zoulain vypráví o pasačce, kterou uštkl brejlovec. Děvče hledalo v záhybu šatu kousíček hlíny, ale asi jej ztratilo. V důvěře se chopilo špetky z cesty a zvolalo: „Ó Panno! Dej této hlíně moc z Madhu!“ Již obtížně polklo několik zrnek prachu, neboť počal působiti jed – a bylo zachráněno.

P. Collin, misionář v Trincomali, byl jednou překvapen návštěvou šivaity (odrůda bráhmanismu), ještě pomalovaného posvátnými znameními. Přišel prosit o křest. Vyprávěl, jak došlo k jeho obrácení: Nádeničil u zedníků a šplíchlo mu vroucí vápno do očí. Oslepl. V zoufalství prosil bohy, aby mu vrátili zrak. Nadarmo. Ale tu se mu zjevila neznámá Paní a pravila mu: „Jdi do Madhu a staň se křesťanem!“ Nešťastník nevěděl co je Madhu, ani co je křesťan, a také se nestaral, aby se to dověděl. Ale Paní se mu zjevila znovu a po stejné výzvě ještě pohrozila, že jej za neposlušnost stihne smrt. Tak se počal doptávati na Madhu a dal se tam dovésti. V Madhu si přiložil hlíny na oči a prohlédl. „A tak jsem zde, nauč mne, Otče, víře a pokřti mne!“

Zdá se vám to podivné? Ale nikoliv, Panna Maria má ráda všechny, a tím více ji oslavujme na našich poutních místech a pomozme Jí v Její lásce k lidem štědrou podporou misií.“

Pomozte chudým dětem a podpořte papežské misie

Papež František i v souvislosti s jeho osobní návštěvou Srí Lanky a Filipín vyzývá k aktivní péči o trpící, opuštěné a podpoře hlásání radosti evangelia. Zapojit se můžete i Vy: modlitbou i libovolným finančním darem na číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 40. Do zprávy pro příjemce napište buď Srí Lanka nebo Filipíny, podle toho, kam chcete dar určit. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely. Děkujeme!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio