FB twitter YouTube

Evangelizace v Broumově

Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Tuto větu zaslechli Ti, kteří se začátkem června dostavili do Broumova, aby spolu strávili několik dní aktivní evangelizací v Broumově. Již několik měsíců před tím Martin Rosenbaum, jeden z nich, objížděl místní farnost, připravoval, organizoval. Martin je dominikánským terciářem a dominikáni byli těmi, kdo evangelizaci iniciovali.

V rámci programu probíhaly po městě a okolí koncerty, přednášky na školách, pouliční evangelizace v párech, byly otevřeny krásné historické kostely, na náměstí byl nainstalován stan Papežských misijních děl. Stejně jako vždycky jsou podobné akce požehnáním nejenom pro ty, kdo hledají Boha ve svém životě (a vždy se přesvědčíme, že je takových dost), ale i pro ty, kdo se do podobné akce zapojí.

Naší úlohou bylo být ve stanu PMD. Od diecézní ředitelky Papežských misijních děl pro královéhradeckou diecézi Bronislavy Halbrštátové jsme měli zapůjčenou výstavu, spousty křížků, balónků, rukodělných výrobků, pexes, výročních zpráv a informací o PMD, měli jsme nainstalovanou promítačku a pouštěli filmy PMD a NET FOR GOD. Práce ve stanu je vždycky pestrá – mnozí jen tiše projdou, někteří se dají do řeči, někteří se potřebují sdílet se svými těžkostmi a někteří přijdou, aby účastníky evangelizace obrátili na „pravou víru“ (tj. nasměrovali směrem, který určuje Strážná věž). Jelikož má Broumov památný benediktinský klášter, je zde i mnoho turistů. V tu chvíli zajásá srdce promítače NET FOR GOD, neboť filmy NFG mají i další zvukové stopy – nebyl proto problém pustit Němcům německou verzi a Polákům, verzi polskou….

Některé momenty se nezapomínají. Například když se ke stanu nahrne množství romských dětí, kteří chtějí balónky nebo křížky – a řekl bych, že mnozí z nich jsou otevřenější pro Boha a jeho věcem více než mnozí dospělí. Pak před člověkem stojí „obraz oživlého Božího slova“ – nechte děti ke mně děti přijít. Nezapomenu na situaci, kdy přišel malý cca 8-tiletý chlapec s tím, zda máme ještě ty balónky, ale že má jen peníze na máslo, pro které ho maminka poslala a nemůže nám přispět na malé děti v Africe. Když se vracel zpět, položil na náš stůl nejenom zakoupené máslo, ale také poslední dvou korunu, která mu z nákupu zbyla. S vítězoslavným úsměvem řekl, “tohle je pro ty děti z Afriky“ a odešel s jedním z posledních balónků, který nám zbyl. Tak tohle byl pořádně silný „obraz oživlého Božího slova“, který nám připomínal cosi o haléři chudé vdovy a byl zároveň apelem do našeho svědomí – kolik piv, knedlíků a gulášů si mohu odepřít, abych zachránil od největší bídy 1 sirotka v nejchudších zemích (dle PMD stačí 200 Kč/rok!)?

Dalším hlubokým zážitkem bylo setkání s jednou širokou rodinou, která teprve nedávno uvěřila v Boha a věnovala se hlubšímu poznání Písma. Bez dalšího vedení, formace, se všelijakým rodinným zázemím a historií (vězení, život na samém sociálním dnu) jsme všichni „účastníci“ evangelizace cítili, že jim Bůh mimořádně požehnal. Bylo na nich vidět (to i fyzicky), že prošli zásadní proměnou, kterou může způsobit jen Evangelium. Kdo z nás je schopen s hlubokým vhledem do Písma, v propojenosti Starého a Nového zákona, s vlastní zkušeností obrácení, bez vzdělání a zázemí v rodině, v trpělivosti a v Lásce argumentovat druhému člověku, proč je nutné mít živý vztah s Pánem – kdo z nás toho je schopen? Řeklo by se trestanec, Romka a kupa dětí a příbuzných – co z Broumova může vzejít dobrého? Přitom jsme měli před sebou další „obraz oživlého Božího slova“ – velcí a mocní nevidí to, co uzří malí a slabí, tedy Ti, co v plné síle své existence si uvědomují potřebu Boha. A když jej naleznou, jen rozkvetou.

Vláďa Neškudla

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio