FB twitter YouTube

5. Misijní kongres dětí – ohlédnutí

vstříc novým zážitkům...Do Českých Budějovic v sobotu 5. října zavítalo na pět set dětí, aby se zúčastnily 5. misijního kongresu dětí, konaného společně s dětskou diecézní poutí.

Akce, pořádaná místním diecézním katechetickým střediskem ve spolupráci s Papežskými misijními díly, byla zahájena registrací v 9.00 hodin před katedrálou sv. Mikuláše. Děti byly podle misijních barev kontinentů rozděleny pomocí barevných šátků na pět skupin. O hodinu později se v zaplněné katedrále konala mše svatá, kterou celebroval českobudějovický biskup Jiří Paďour. Pozvání na akci přijal také apoštolský nuncius Giuseppe Leanza, který přítomné během mše pozdravil česky a posléze už v italštině pronesl projev.

Těsně po poledni v prostranství před děkanstvím mohli zájemci shlédnout hodinové představení Teátru Víti Marčíka, který si připravil volné zpracování pohádky o Princi Bajajovi. Po skončení divadla se skupinky dětí vydaly na pouť po všech kontinentech, kde už na ně čekaly soutěže a doprovodný program. V centru města bylo připraveno pět stanovišť a každé z nich bylo koncipováno jako prezentace jednoho kontinentu. Na akci se podílelo několik pořadatelů, proto se děti mohly setkat s různorodým pojetím jednotlivých světadílů. africké bubnyNapříklad v „Evropě“ hodně soutěžily, v „Africe“ jim rodák z Konga vyprávěl o africkém vnímání rodiny, v Asii si mohly vyzkoušet různé dovednosti, včetně ošetřování nemocných (na připomínku díla Matky Terezy), v „Americe“ a „Austrálii“ si zase ověřily svou šikovnost a zručnost. Někde se dozvěděly mnoho informací o různých zemích, jinde měly možnost si zase třeba zazpívat v exotickém jazyce. Ústřední myšlenkou všech stanovišť však bylo přinášení radosti a povzbuzení lidem kolem nás.

Výtěžek z doprovodných akcí, jako byl například Misijní jarmark na náměstí Přemysla Otakara II., byl věnován na podporu sirotků na Srí Lance. Děti, které na přípravu na kongres využily materiál Naše paní z Lanky připravený PMD, přivezly do Českých Budějovic svoji vlastnoručně vyrobenou P. Marii.

Fotogalerii z kongresu naleznete pod tímto odkazem.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio